Profeettojen maininnat kadonneista sukukunnistaHeprealaisten omien profeettojen kirjoituksista löytyy hätkähdyttävä sanoma. Vaikka seuraavassa luettelossa on yksittäisiä ja irrallisilta näyttäviä jakeita, niiden laajempi asiayhteys on tarkistettu. Ne liittyvät kadonneiden heprealaisten sukukuntien vaiheisiin. Luettelo on tarkoituksella tiivistetty ja yksinkertaistettu, jotta siitä näkee sen kokonaiskuvan, joka piirtyy näistä kirjoituksista. Tarkemman kuvan saa lukemalla laajempaa asiakokonaisuutta jakeiden ympäristöstä. Otan vastuun lainausten ryhmittelystä. Jos siinä ilmenee perusteluja virheitä, olen valmis tekemään korjaukset.

Pohjoisen kadonneet heimot = Israel = Jaakob = Efraim. Eteläiset heimot = Juuda

Sekoittuminen kansojen joukkoon

Hoos.9:16-17 Jumala hylkää heidät (Efraimin). He joutuvat pakolaisiksi pakanoiden sekaan.

5.Moos.4:27-28 Vähäinen joukko jää kansojen joukkoon palvelemaan ihmistekoisia jumalia.

5.Moos.28:36 Herra vie sinut kansan luo, jota sinä ja isäsi eivät tunteneet. Siellä palvelet puu- ja kivijumalia.

5.Moos.28:46 Tottelemattomuuden seuraukset (kiroukset) jäävät merkkeinä ("owth"=tunnusmerkki, feminiinimuoto) ja ihmeinä ("mofeth"=ihme, merkki, maskuliinimuoto) SINUUN ja sinun JÄLKELÄISIISI ("zera"=siemen) iankaikkisesti. (DNA:n mutaatioiden merkit? Vain mitokondriot ja Y-kromosomi kopioituvat sellaisenaan jälkeläisille).

Jes.27:6-13 Israelia rangaistiin karkottamalla se Assyrian maahan. Sinne se hävisi. (Jesajan kirjoittaessa tämän Juuda oli vielä Etelä-Israelissa eikä Assyriaa oltu vielä hävitetty.)

Jer.3:8-12 Israel, luopiovaimo lähetettiin erokirjalla pois pohjoiseen.

Jer.7:15 Kaikki Efraimin jälkeläiset olivat heitettyinä pois Jumalan kasvojen edestä Jeremian aikana n. 630-580 eKr.

Hoos.7:8 Efraim sekaantuu kansojen joukkoon.

Hoos.5:14-15 Minä olen Efraimille kuin leijona. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he minua etsivät.

Hoos.3:4-5 Israelilaiset saavat olla kauan aikaa ilman kuningasta, ruhtinasta, uhria, patsasta, kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Jumalaa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttään päivien lopulla.

5.Moos.28:64-68 Herra hajottaa sinut maan äärestä toiseen kaikkien kansojen sekaan, ei rauhaa.

5.Moos.29:28 Herra heitti heidät toiseen maahan.

Sak.1:19; 2:6-8 Sakarjan aikana 520 eKr Israel ja Juuda oli hajotettuna neljään ilmansuuntaan. Pohjoisessa oleville sanotaan: "Paetkaa pohjoisesta maasta!" Myös Siionin (Juudaa) käsketään pelastautua, joka asuu Baabelin luona. Enkeli on lähetetty israelilaisia saalistaneiden kansojen luo taistelemaan niitä vastaan. Joka koskee israelilaisiin, koskee Herran silmäterään.

Kokoaminen kansojen joukosta ja katuminen

5.Moos.4:27-31 Vähäinen joukko jää kansojen joukkoon palvelemaan ihmistekoisia jumalia. Siellä etsit Herraa ja löydät hänet. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaat Herran luo ja kuulet hänen ääntänsä. Hän ei unohda isiesi kanssa tekemäänsä liittoa.5.Moos.4:27-31 Vähäinen joukko jää kansojen joukkoon palvelemaan ihmistekoisia jumalia. Siellä etsit Herraa ja löydät hänet. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaat Herran luo ja kuulet hänen ääntänsä. Hän ei unohda isiesi kanssa tekemäänsä liittoa.5.Moos.4:27-31 Vähäinen joukko jää kansojen joukkoon palvelemaan ihmistekoisia jumalia. Siellä etsit Herraa ja löydät hänet. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaat Herran luo ja kuulet hänen ääntänsä. Hän ei unohda isiesi kanssa tekemäänsä liittoa.

5.Moos.4:29-31 Siellä etsit Herraa ja löydät hänet. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaat Herran luo ja kuulet häntä. Hän ei unohda isiesi kanssa tekemäänsä liittoa.

Hes.6:8-10 Minä jätän jäännöksen. Teillä on oleva miekasta pelastuneita pakanoiden seassa, kun teidät on hajotettu niiden maihin. He muistavat minua pakanain seassa, sillä minä särjen heidän sydämensä, joka poikkesi minusta pois. He tulevat tietämään, että minä olen Herra ja minä tuotan heille tämän onnettomuuden.

5.Moos.30:1-10 Jos kansojen sekaan karkotettuna palaat Herran tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikessa, niin Herra kääntää kohtalosi ja kokoaa sinut kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Hän tuo sinut takaisin maahasi ja ympärileikkaa sydämesi.

Jes.42:22-43:28 Tottelemattomuuden vuoksi Israel joutui raastetuksi ja hajalleen, mutta Herra on lunastanut ja nimeltä kutsunut sen. Hän tuo Israelin pojat ja tyttäret kaikilta ilmansuunnilta. Hän käy oikeutta kansansa kanssa.

Jer.3:12-14 Julista pohjoiseen päin: Palaa, sinä luopiovaimo Israel. Minä olen armollinen. Tunne rikoksesi. Palatkaa takaisin. Minä olen ottanut teidät omikseni ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta ja tuon teidät Siioniin.

Hes.39:27-29 Kun tuon heidät takaisin kansojen seasta, osoitan heissä pyhyyteni pakanoiden silmien edessä. Minä kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä kansojen joukkoon ainoatakaan heistä.

Jer.31:18-20 Olen kuullut Efraimin valittavan: "Sinä olet kurittanut minua … Palauta minut, niin minä palaan, sillä sinä olet Herra, minun Jumalani. Sillä käännyttyäni minä kadun … Minä tunnen häpeää, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa."

Eikö Efraim ole minun kallis poikani, lempilapseni? Niin usein kuin puhunkin häntä vastaan, minä muistan häntä alati. Siksi sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Minun täytyy armahtaa häntä.

Jer.31:21 Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaa, neitsyt Israel näihin kaupunkeihisi.

Miika 2:12-13 Minä tahdon koota tarkasti Israelin jääneet kuin lampaat tarhaan. Tien aukaisija käy heidän edellään.

Muita kohtaava tuho

5.Moos.30:7 Herra antaa kaikkien näiden kirousten kohdata niitä, jotka sinua vainosivat.

Jer.30:10-11 Palvelijani Jaakob, älä pelkää Israel. Minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta.

Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan olen sinut hajottanut. Ainoastaan sinusta en tee loppua. En jätä sinua rankaisematta, mutta kuritan kohtuudella.

Jer.46:27-28 Sama kuin edellä.

Jer.30:23-24 Katso, Herran myrsky, kiivastus puhkeaa. Pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Herran viha ei asetu ennen kuin hän on toteuttanut suunnitelmansa. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

Ilm.7:1-8 Näin neljä enkeliä pitävän kiinni neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maalle, merelle eikä puihin. "Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista.

Liittoon erämaassa

Jer.31:1 Siihen aikaan minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani.

Hes.20:33-38 Olen hallitseva teitä väkevällä kädellä. Vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut. Minä tuon teidät kansojen erämaahan ja siellä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin, niin kuin kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan erämaassa. Panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta. Minä vien heidät pois muukalaisuutensa maasta, mutta Israelin maahan he eivät tule. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.

Jer.31:2-6 Miekalta säästynyt kansa löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen, Israelin rauhaan. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: "Nouskaa, lähtekäämme Siioniin, Herran, meidän Jumalamme tykö."

Ilm.12 Vaimolle (jonka päässä oli seppeleenä 12 tähteä) annettiin suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääkseen erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään 3,5 vuotta poissa käärmeen näkyvistä.

Hoos.2:14-23 Minä taivuttelen häntä, kuljetan hänet erämaahan ja puhun hänelle lempeästi (Amplified Bible). Hän on oleva siellä kuuliainen niin kuin oli Egyptistä lähtiessään. Minä kihlaan sinut itselleni. Sinä olet minun kansani, ja hän vastaa: "Minun Jumalani".

Jer.31:10 Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa: "Hän joka Israelin hajotti, on sen kokoava…"

Jer.31:31-34 Katso, päivät tulevat, jolloin teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. (myös Hes.36)

Hebr.8:8 Katso, päivät tulevat, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton.

Room.11:25-27 Kun pakanoiden täyteys (kreikaksi) on tullut sisään, niin kaikki Israel on pelastuva.

2.Kor.3:12-16 Kun Israelin lasten sydämet kääntyvät Herran tykö, peite poistetaan heidän sydäntensä päältä.

Ontuvien kokoaminen

Jer.31:7-11 Riemuitkaa Jaakobista. Auta, Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita, rampoja, raskaana olevia ja synnyttäviä. Itkien he tulevat. He palaavat tänne suurena joukkona. Minä olen Israelin isä ja Efraim on esikoiseni.

Miika 4:6-8 Sinä päivänä (aikojen lopussa, jae 1) tahdon koota ontuvat ja kerätä hajalleen ajetut, ne joille olin tuottanut onnettomuutta. Minä teen ontuvista talteen jäävät.

Sef.3:18-20 Jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkotetut ja teen heidät maineikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. Siihen aikaan minä tuon heidät takaisin …

Luvattuun maahan

Jes.27:6-13 Assyrian maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkotetut poimitaan talteen yksitellen. Pyhälle vuorelle Jerusalemiin.

Ilm. 14:1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.

Jer.23:3-4 Minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkottanut ja tuon ne takaisin laitumelleen. Minä herätän heille paimenia.

Jer.23:5-6 Katso, päivät tulevat, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa.

Jer.3:15-18 Minä annan teille paimenia sydämeni mukaan. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi ja kaikki kansat kokoontuvat sinne. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta.

Hes.28:25,26 Kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joiden sekaan he ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansojen silmien edessä. He rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. He saavat asua turvallisesti maassa, jonka annoin Jaakobille, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureilleen, jotka ovat heitä halveksineet. He tulevat tietämään, että olen heidän Jumalansa.

Hes.37 Hajallaan olevat kuivat luut tulevat eläviksi. Niistä tulee suuri joukko. Minä vien heidät Israelin maahan.

Juuda ja Efraim tulevat yhdeksi kansaksi. Jer.23:7-8 Katso, päivät tulevat, jolloin ei enää sanota: "Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta", vaan: "Niin totta kuin Herra elää, joka toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkottanut."

Etusivu