KALUSTO

Eskolan metsäradan ensimmäinen veturi oli Erkki. Se myytiin pois heti kun Ykkönen ja Kakkonen saatiin Pikkuradan vetojuhdiksi. Erkin teknillisistä ominaisuuksista ei ole muuta tietoa kuin Uusimäen veljesten, Kustin ja Sakarin, toteamus, että se ei ollut juuri hyvää hevosta kummempi.

YKKÖNEN

Veturi 1 tuli Pikkuradalle käytettynä 1921. Se oli valmistunut 1913 ja tyypiltään tankki -veturi. Ykkösen höyrynpaine oli 12 kg/cm 2 ja siinä oli kaksi paria vetäviä pyöriä.

KAKKONEN

Veturi 2 oli teknillisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin Ykkönenkin, mutta sitä kahdeksan vuotta uudempi.

KOLMONEN

Veturi 3 oli Pikkuradan vauhtihirmu, joka ajoi Haaroista eli yli kolmenkymmenen kilometrin päästä Eskolaan alle tunnista. Sen valmistumisvuosi oli 1923 ja se oli nimenomaan Pikkuradalle valmistettu veturi. Kolmosessa oli kolme paria vetäviä pyöriä ja takapyöriä yksi pari. Painetta oli sama 12 kg/cm 2 kuin aiemmin hankituissa vetureissa.

FRANKO

Veturi 4 jota myö: Francoksi ja Rankoksi kutsuttiin (valmistaja: Societe Franco-Belge, Raismes (Nord)) saapui Pikkuradan juhdaksi vuonna 1946. Frankon höyrynpaine oli 14 kg/cm2 ja siinä oli neljä paria vetäviä pyöriä ja neljä paria takapyöriä. Se oli ennen Eskolaan tuloa ehtinyt rehkiä pari vuotta Ranskassa. Francolle voitiin syöttää halkojen ohella myös hiilellä,

Vetureilla oli parhaimmillaan kiskottavanaan yhdeksänkymmentäkolme puutavaravaunua, tukkivaunuja ja sekä työmiesten että työnjohdon asuntovaunuja.

Lauantaivaunu toimi Pikkuradan matkustajavaununa.
Resiina oli tavallaan rautatien polkupyörä. Resiinaa käyttivät myös palovahdit, jotka seurasivat junaa ja sammuttivat mahdolliset veturin sinkoamista kipinöistä syttyneet palonalut.
SIVUN ALKUUN