YYY
Etusivu
ToimintaAjankohtaista !!Säteilyturvakeskus (STUK) kertoo havainneensa Helsingissä viime viikolla poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesium-137:ää.

– Viimeksi tätä suuruusluokkaa on havaittu keväällä ja kesällä Tshernobylin (ydinvoimalaonnettomuuden) jälkeen, kertoo STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osaston johtaja Tarja K. Ikäheimonen.

Määrä ei kuitenkaan ollut STUKin mukaan niin suuri, että sillä olisi vaikutusta ihmisten terveyteen.

– Mittaustulos, 4 000 mikrobecquerelia kuutiometrissä ilmaa, on noin tuhatkertainen normaaliin verrattuna, Ikäheimonen kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa pitoisuus on ollut tässä tapauksessa noin miljoonasosa pitoisuudesta, jonka takia ihmisten pitäisi suojautua.

Säännöllisesti havaittava cesium-137 on yleensä peräisin Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden laskeumasta. STUKin mukaan tällä kertaa cesiumia kuitenkin havaittiin sen verran paljon, ettei se voi olla siitä peräisin. STUK selvittää asiaa.

Havainto tehtiin, kun Helsingin Roihupellossa sijaitsevaan hiukkaskerääjään kertyi poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesiumia 3.–4. maaliskuuta. Muiden paikkakuntien pitoisuutta vastaavalta ajalta ei ole vielä tutkittu
Vetoomus/Adressi Metsähallituslaista !

Hei!

Yli 100  000 suomalaista on allekirjoittanut adressin Suomen
luonnon yhtiöittämistä vastaan. Kiitos, että olet yksi heistä!

Allekirjoittaneiden määrä on mahtava  mutta lisää tarvitaan.
Mitä enemmän nimiä, sitä enemmän painoarvoa, ja nyt meillä on
todellinen tilaisuus saada lakihanke pysäytettyä.

Jos mahdollista, levittäkää vielä sanaa. Meillä on korkeintaan
viikko aikaa kerätä nimiä  torstaina selvinnee, minä päivänä on
eduskunnan ratkaiseva äänestys. Jokainen allekirjoitus
merkitsee.

Ystäville, sukulaisille ja tuttaville juttelun lisäksi tietoa
voi levittää jakamalla kampanjasivua:
http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/

Samalla sivulle vie nyt myös lyhyempi, ehkä helpommin jaettava
linkki: http://bit.do/mhl

Lisäksi kampanjasivun QR-koodi on ladattavissa täältä:
http://goo.gl/utkjj6

Adressin alkutaipaleen suosio on tuonut tärkeää medianäkyvyyttä
yhtiöittämisen vaaroille. Esimerkiksi Suomen
luonnonsuojeluliiton Risto Sulkava tarjosi hienon tietopaketin
aiheesta Ylen Aamu-tv:ssä maanantaina. Sulkavakin totesi, että
ellei lakiin tule merkittäviä muutoksia, se pitää hylätä.
Keskustelu on katsottavissa: http://goo.gl/suHxzN

Kerron vielä hieman adressin taustoista vastatakseni kyselyihin.
Olen ammatiltani toimittaja, ja Minimahti on oma
yhteiskunnallinen projektini, joka keskittyy syventävään
journalismiin ja avoimen demokratian hankkeisiin.

Perustin adressin, koska minusta suomalaisten oli saatava kertoa
päättäjille mielipiteensä Metsähallituksen yhtiöittämisestä. Jos
haluat seurata Minimahtia, sivu artikkelilinkkeineen löytyy
Facebookista: https://goo.gl/fWLpQP

Kiitos, että olet mukana Pysäytetään metsähallituslaki -kampanjassa!

Ylös
Fennovoima ja luontoarvot
Eduskunnan talousvaliokunnan  puheenjohtaja Mauri Pekkarinen piipahti  viikolla 46, Pyhäjoen Hanhikivenniemellä.
Pekkarisella oli varma mielipide alueen maisema- ja luontoarvoista:" En minä sinne kesämökkiä rakentaisi, enkä lähtisi sinne luontoretkelle! " (Kaleva 12.11.).

Pekkarisen alueen merkitystä väheksyneet kommentit loukkaavat tietysti kaikkia niitä, joiden elämänpiiriin
Hanhikivenniemen rannat ja elämää kuhisevat rantametsät olennaisesti kuuluvat.
Samalla Pekkarisen näkemykset heijastavat sitä suurta tietämättömyyttä, joka
Hanhikivenniemen luontoarvoista on Fennovoiman suunnitelmien julkitulon jälkeen vallinnut.

Metsä- ja ympäristökeskukset kartoittivat vuosituhannen alussa Pohjois-Pohjanmaan rannikon arvokkaimpia
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjakohteita. Tällaiset rannikon luontotyyppien yhdistelmät on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi.
Vuonna 2006 päättyneessä Merestä metsäksi -hankkeessa Hanhikivenniemi erottui muista mahdollisista suojelukohteista sekä arvokkaimpana että laajimpana.

Fennovoima perustettiin vuonna 2007. Sen jälkeen Hanhikivenniemen luontoarvoista ollaan oltu virallisesti hiljaa.

Maailmanlaajuisesti katsottuna Perämeren maankohoamisrannikko on yhtä ainutlaatuinen luonnonympäristö kuin
esimerkiksi Järvi-Suomi tai Saaristomeri. Maankohoamisen, matalien rantojen ja vähäsuolaisen murtoveden muodostamaa kokonaisuutta
ei löydy maailmasta mistään muualta kuin Perämeren matalilta rannoilta.

Ekologin silmin ei ole ihme, että Hanhikivenniemi kelpasi ensimmäisille Pohjois-Pohjanmaalle
palanneille merikotkille pesimäpaikaksi. Viime kesänä sieltä löytyi maakunnan kautta aikojen toinen valkoselkätikan pesimäreviiri.

Tätä nykyä Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa on kyse hyvin laajoista, maailmapoliittisistakin
kysymyksistä. Laitospaikkavalinta on vain yksi rikka rokassa, mutta kuvastaa hyvin sitä epäloogisuutta, jolla hanketta on ajettu:

Ensin Hanhikivenniemi todettiin poikkeuksellisen arvokkaaksi luontokohteeksi. Sen jälkeen sinne päätettiin rakentaa ydinvoimala.Ari-Pekka
Auvinen

Suojelutoimikunnan
puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellinen yhdistys

Ervasti Veikko

KALEVAN FENNOVOIMAFRASEOLOGIA KAIPAA TOSIASIOITA!


Kalevan pääkirjoitustoimituksella on erinomaisen hämmästyttävä ja kompleksikas suhde Fennovoiman ydinvoimaan ja sitä kautta vihreisiin. Lyhyehkön ajan sisällä Kaleva jo toisen kerran moittii pääkirjoituksessaan (tiistai 19.8.) vihreitä kielteisestä suhtautumisesta  ydinvoimaan. Kaleva ei ole huomannut, että selkeä suomalaisten enemmistö suhtautuu kielteisesti ydinvoimaan – jopa kokoomusta äänestävistä puolet. Onko väärin kuunnella kansan enemmistöä?

Pääkirjoituksen otsake ”Vihreä fraseologia tarvitsisi sisältöä” oli sinänsä huvittava. Kyseisen 19.8. lehden toisessa pääkirjoituksessa ylistetään kansaa: ”Suomalaisilla tuntuu olevan ilahduttavan kirkas näkemys maan nykyisestä sijainnista Euroopan kartalla. Linja on selkeämpi kuin muutamilla poliitikoilla, jotka haikailevat Venäjän kanssa käytävistä kahdenvälisistä erityisneuvotteluista ja etuuksista ohi EU:n”. Niinpä niin! Voiko Suomi karata rivistä ja mennä Venäjän edessä rähmälleen kuten takavuosina – nyt Fennovoiman takia?

Median tehtävänä on palvella lukijoitaan. Milloin Kaleva kertoo lukijoilleen, kuinka Pyhäjoen voimala tulee tuottamaan sähköä markkinahintaa kalliimmalla ja tosiasiat valtionkorporaatio Rosatomin toiminnasta niin Venäjällä kuin muualla ja tosiasiat keskitetyn, pääomaintensiivisen ja riskialttiin ydinvoiman kannattamattomuudesta.. Olen ymmärtänyt, että Kalevan mielestä on hienoa, että suomalaiset kuntapäättäjät, myös Oulussa, ovat sitoneet kuntalaisten verorahoja kiinni Fennovoiman projektiin hölmöillä ehdoilla ja mitättömillä faktoilla. Ennen ostopäätöstä ei ollut mahdollista lukea sopimuspapereita osakassopimuksineen, ei taloudellista eikä muutakaan riskianalyysiä. Osta siis ydinvoimala säkissä!

Kannattaisi kertoa myös se, että Pyhäjoen voimala sitoisi Suomen energianhankinnan entistä tiiviimpää Venäjä-riippuvuuteen. jota Kalevakin kaihtaa toisessa pääkirjoituksessaan kehuessaan viisasta kansaa. Kierrätetty uraani on ostettava Rosatomilta, jonka alaisuudessa toimii myös venäläinen ydinaseteollisuus. Fennovoimaan liittyen löytyy vaikka kuinka paljon faktoja, joista tässä on vain osa. Kalevan ylläpitämä Fennovoimafraseologia tarvitsisi siis tosiasioita. Kaimaani Veikko Vennamoa vapaasti mukaillen: kyllä kansa tietää – ydinvoimastakin. Miksi siis peitellä tosiasioita?

 21.8.2014 18.54 | Veikko Ervasti


--------------------------------------------
Pyhäjokialueen Luonnonsuojelu yhdistykseltä annettiin lausunto
Pyhäjoen Silovuoren Tuulipuistoon liittyen 10.11.2013.

LAUSUNTO SILOVUOREN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA" SG-Power Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Pyhäjoen Liminkakylän alueelle Silovuoren tuulipuistoa.
Kaava-alueella on tehty luontoselvitys.
Selvitys tehtiin kuitenkin yhdistyksemme mielestä väärään vuodenaikaan eikä se siten ole kaikilta osin luotettava.
Kuitenkaan itse kaava-alueella ei yhdistyksemme mielestä ole erityisen merkittäviä tai ainutlaatuisia luontoarvoja.


Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry on huolissaan siitä, millainen vaikutus tuulipuistolla on kaava-alueen pohjoispuoliseen alueeseen.
Heti Silovuoren pohjoispuolella on laaja, harvinaisen hyvin säilynyt metsäalue.
Alue on laajalti säilynyt hakkuissa eikä ojituksiakaan ole tehty.
Siksi alueella on erityisiä luontoarvoja: siellä pesii harvalukuisia, arkoja petolintuja (esim. lapinpöllö) ja alueella on myös vakituinen kuukkelikanta. Esimerkiksi lapinpöllön vakituinen pesäpaikka on alle kilometrin päässä suunnitellun ykkösturbiinin sijoituspaikasta.
Suuri osa metsäalueesta on myös hyvin luonnontilaista korpea, joka on uhanalainen biotooppi maamme eteläpuoliskolla.
Mielestämme tuulipuisto voi oleellisesti häiritä arkoja pesimälajeja.
Se myös haittaa huomattavasti alueen virkistyskäyttöä.
Ainakin erämainen tunnelma on tuulimyllyjen katveessa pilalla. "


Oulaisissa 10.11.2013
Luonnonkukkien päivä 16.06.2013
Polkupyöräretki Riku Rantalan johdolla Pyhäjoen rantamaisemiin....
Lisätietoa myöhemmin !


Ylös

Stop-Talvivaara video sivusto youtube: Tässä


Kevätseuranta lähestyy.....Kevätseuranta
Osallistu sinäkin !!!
Ensimmäinen seuranta viikonloppu on 16-17.03.2013.....!!!


Ylös
Arvoisat paikallisyhdistysten ja piirihallituksen toimijat!


Tervetuloa luonnonsuojelupiirin syyskokoukseen

lauantaina 17.11.2012 Muhokselle klo 12-16


Tilaisuus alkaa klo 12 luonnonsuojelupiirin tarjoamalla lounaalla ja
jatkuu klo 13 puheella soista ja niiden käytöstä. Sääntömääräiset asiat
käsitellään esitelmän ja keskustelun jälkeen. Kokous päättyy klo neljään
mennessä.

Tavataan näissä merkeissä Huovisen navettasalissa, joka sijaitsee
Muhoksella ja on luonnonsuojelupiirille uusi kokouspaikka. Siihen voi
tutustua ennakolta yrityksen verkkosivulla www.huovisennavettasali.com
Sieltä löytyy myös kulkuohje, mutta poimin siitä pääkohdat myös tähän
kutsuun.

- Oulusta katsoen ajetaan valtatie 22:ta Muhokselle (Oulujoen
eteläpuolta vievä tie) noin 30 kilometriä ja käännytään vähän ennen
Tyrnäväntien risteystä vasemmalle Huovisentielle, josta Navettasali
löytyy. Huovisentie on radiomastosta seuraava vasempaan.


Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä mutta suotavaa - mielellään ke
14.11. mennessä (Merjalle).


OHJELMA


klo 12 Lounas (kasviskeitto lisukkeineen ja jälkiruuaksi kahvi/tee ja
marjapiirakka)

klo 13 Ympäristöpäällikkö ja projektipäällikkö Ismo Karhu
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Suot maakunnassamme

klo 14 Sääntömääräiset asiat

klo 16 Kokous päättyy viimeistään


Syyskokouksessa on tilaisuus kuulla tuoreimmat tiedot maakunnan
suoasioista ja kysyä ja keskustella kaikesta soihin ja niiden käyttöön
liittyvästä. Ismo Karhu vetää projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan ja
Länsi-Kainuun suo-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on olla työkalu soiden
käytön ohjaamisessa. Maakuntakaavaluonnoksessa, joka olikin juuri
nähtävillä, projektin tuloksia sovellettiin. Luonnonsuojelupiiri on
mukana ohjelman neuvottelukunnassa ja antoi lausuntonsa 1.
vaihekaavaluonnoksesta. Siihen voi tutustua osoitteessa
www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa ja itse kaavamateriaaliin osoitteessa
www.pohjois-pohjanmaa.fi. Suojelua ja turpeenkaivuuta on luvassa -
kumpaa on tarjolla sinun suollesi?


Nähdään syyskokouksessa!

Oulussa 30.10.2012

luonnonsuojelupiirin hallituksen puolesta sihteeri Merja Ylönen
PS: Soita Keskitalon Karille, jos haluat mukaan...!!Ylös

SLL/Pohjois-Pohjanmaan piiri

Rimpineva ja Savineva säästyvät turpeenkaivuulta


Myös korkein hallinto-oikeus oli sitä mieltä, että Kärsämäellä sijaitsevia Rimpinevaa ja Savinevaa ei voi kuivattaa turpeennostoa varten. Päätös oli kolmas kielteinen.

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto teki kielteisen päätöksen helmikuussa 2009 ja Vaasan hallinto-oikeus joulukuussa 2009. Lupia soiden kuivattamiseksi haki Vapo Oy.

Päätösten perustelut ovat vesiensuojelullisia. Suot sijaitsevat Siikajoen valuma-alueella. Ennen Siikajokea turpeenottoalueiden jätevedet olisivat kuormittaneet muun muassa Lamujokea. Vesistöjen ohella tulevat nyt turvatuiksi myös soiden luonto- ja virkistyskäyttöarvot.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lopettaa tämän hakukierroksen. Toivottavasti uusintaa ei nähdä. Nevat ovat ojittamattomia soita, joille ei enää tule turpeenkaivuuta ohjata.

Saman voi todeta Iin Laukkulamminsuosta, joka on aivan tuore tapaus. Lupahakemus suon tuhoamiseksi on par'aikaa vireillä. Kannanotot-kansiosta voi lukea, mitä mieltä luonnonsuojelupiiri tapauksesta on - ja monesta vastaavasta.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin, Kevätkokous merellisissä merkeissä Liminganlahden luontokeskuksessa lauantaina 31.3.2012
Yleisötilaisuus alkaa klo 12.45:

Essi Keskinen: Millainen on Perämeren vedenalainen luonto?

Tiina Prittinen: Hailuodon ekologisista ja esteettisistä ympäristöarvoista

Juhani Hirvelä: Liminganlahti on uhanalainen

Meribiologi Essi Keskinen Metsähallituksesta esittelee ensin Perämeren vedenalaista luontoa ja sen kartoitustyötä.
Juhani Hirvelä pitää paikallisyhdistys Lakeuden Luonnon puheenvuoron Liminganlahden ongelmista ja suojelutarpeista.
Tiina Prittinen yhdistää nämä kaksi teemaa omassa esityksessään, jossa ruoditaan saaren ja mantereen välisen pengertiehankkeen ongelmallisuutta.
Edellisillä kierroksilla kiinteä yhteys saareen -hanke on tyrmätty haitallisten ympäristövaikutustensa takia ja on jatkettu lauttaliikennöintiä.
Ympäristövaikutukset eivät ole lieventyneet. Keskustelu on käynnissä.


Yleisötilaisuus on avoin kaikille. Sääntömääräiset asiat käsitellään kokouksen päätteeksi.


Ylös
KeskiPohjanmaa24:

8-tien varteen Pyhäjoelle syntyi sunnuntaina ympäristötaideteos.
Hanhikiveä vastapäätä 8-tien varteen nousi ympäristötaideteos vastustamaan Fennovoiman hanketta.
Yli 30 aikuista ja lasta rakensi Maanhiljaisten armeijan vastustamaan ydinvoimalaa.
Lehdistöä syytettiin pyrkimyksistä vaientaa ydinvoimakritiikki.

Taideteoksen rakentajat arvelivat, että mielipidetutkimuksia on vääristelty ydinvoimamyönteiseksi. Parhanlahtiset ja Hanhikiven mökkiläiset olivat tyytymättömiä kohtaloonsa


Luontoliitto.fi

20.11. Luonto-Liiton Siilin piikki Talvivaaralle ja Yaralle luonnon tuhoamisesta

Sunnuntaina 20. marraskuuta 2011

Luonto-Liiton liittovaltuusto on päättänyt myöntää Siilin piikki -palkinnon Talvivaaran kaivokselle ja kemianalan yritys Yaralle ympäristövaikutusten vähättelystä ja härskistä vastuun pakoilusta. Siilin piikki -palkinto myönnetään ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista.

Yara aikoo jalostaa Savukoskelle suunnitellun Soklin kaivoksen malmin Venäjällä ja Sotkamossa toimiva Talvivaara on väläyttänyt jalostustoiminnan sijoittamista Lähi-Itään. Saastuttavien prosessien siirtäminen heikomman lainsäädännön ja valvonnan maihin osoittaa, että yhtiöiltä puuttuu aito sitoutuminen ympäristövastuulliseen toimintaan.

”Yaran Sokli -kaivoksen malmin rikastusta Kovdorissa on ehditty jo markkinoida ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona ennen kuin sen ympäristövaikutuksia on edes kunnolla arvioitu. Ympäristöhaittoja ei päästä karkuun valtiota vaihtamalla”, toteaa Luonto-Liiton valtuuston puheenjohtaja Senni Luosujärvi.

Talvivaaran Pekka Perän lausunto Savon Sanomissa (17.11.2011) kertoo vastaavanlaisesta halusta paeta ympäristölainsäädäntöä toiminnan kehittämisen sijaan.

”Pekka Perän viesti on selvä: jos he eivät saa saastuttaa Suomessa, he siirtävät saastuttavan toiminnan ulkomaille. Jos näillä yhtiöillä ei ole kykyä ja halua selvittää ympäristövaikutuksia ja minimoida niitä, ei yhtiöiden ole syytä toimia kaivosalalla” toteaa Luonto-Liiton hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lindholm.

Luonto-Liiton valtuusto vaatii, että Talvivaaran kaivos suljetaan ja suunnitteilla oleva Sokli -hanke lopetetaan alkuunsa. Kaikissa toteutettavissa kaivoshankkeissa ympäristövaikutukset on minimoitava maasta riippumatta. Ympäristölakeja ei ole säädetty huvin vuoksi. Niiden tarkoitus on estää peruuttamattomia haittoja luonnonvaroille ja elinympäristöille.

Aiemmat Luonto-Liiton Siilin piikki -palkinnot
- 2010: Vapo
- 2009: Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
- 2008: Ympäristöministeri Paula Lehtomäki
- 2007: Kesko ja SOKYlös


7.10.2011 

IRVOKASTA ATOMIVOIMAPUUHASTELUA

Täytyy onnitella Simon kuntaa ja kuntalaisia, kun he onnistuivat pidentämään etäisyyttään saksalaisten uuteen ydinvoimalaan.
 Japanin Fukushiman esimerkki osoittaa kuitenkin, että pari sataa kilometriä on niin vähän, että se pitää riittävää perusjännitystä päällä.
On sinänsä tuiki inhimillistä, että joku joskus sulkee väärän hanan väärään aikaan ja radioaktiivista säteilyä pääsee karkuun.
 Erityisen jännittävää elämä tulee olemaan, jos saksalaisyhtiö valitsee ranskalaisyhtiö Arevan ydinmyllynsä rakentajaksi. Tämähän on hyvin todennäköistä, sillä koko Euroopan yhteisö eli unioni on Ranskan ja Saksan yhteinen rauhanhanke.
Jännityksentäyteinen tulevaisuus on perusteltua tuoreiden näyttöjen perusteella. Areva ei ilman tukiopetusta onnistunut valmistamaan edes betonia Olkiluodon työmaallaan. Nyt Kiinasta tuli tuore uutinen. Se temppu ei ole onnistunut Kiinassakaan saman yhtiön ydinvoimalatyömaalla. On kuulemma kielivaikeuksia. Se on pätevä ja ymmärrettävä syy, joten ei siitä sitten sen enempää.
Saksalaisyhtiö osaa PR-taidot aivan ainoalaatuisella ja monipuolisia tuloksia tuottavalla tavalla. Se järjesti tiedotustilaisuuden uudesta jännitysvoimalastaan Nationalmuseumissa. Tästä oli seurauksena, että Museovirasto ilmoitti halunsa luopua koko Kansallismuseosta (HS 6.10.).
Kertomus Suomen historiasta saatiin juuri Kansallismuseon peruskorjauksen jälkeen valmiiksi. Saksan historia olkoon oma juttunsa.
Saksalaisyhtiö ilmoitti sijoittavansa korkea-aktiiviset ydinjätteet muiden ydinvoimayhtiöiden päästöjen kanssa samaan luolastoon, Onkaloon. Jälkimmäisen omistajat kylläkin ilmoittivat, että sen kapasiteetti on jo täynnä.
 Saksalaissyntyisten yritysten ei ole aiemminkaan tarvinnut huolestua tällaisista ilmoituksista. Eivät olleet tällä kertaa lukeneet edes heille tullutta vastauskirjettä. Saksalaisyhtiö ymmärtää myös luonnon päälle; mitä neitseellisempi luonto, sitä helpompi siellä on kaiveskella. Yhtiö oli havainnut aivan liian monta ihmisen aiempaa aikaansaannosta Simon Karsikossa. Se suojeli, luontoa saksalaiset eivät suojele.

E.Pulliaisen kolumni Kaleva-lehdessä

Ylös


6.10.2011

Katso:  Pro Hanhikivi-sivusto

Pro Hanhikivi paheksuu Fennovoiman päätöstä

Pro Hanhikivi --yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala ei pystynyt välittömästi analysoimaan puhelimessa Fennovoiman julkistaman tiedon herättämiä tunnelmia.

"Alamme nyt tutkia jatkotoimenpiteitä. Osana niistä tiedotamme myös EU-prosessiin kansallisella tasolla tehdyistä päätöksistä, joita sielläkin on jouduttu odottamaan", Maijala sanoo.

Maijalan mielestä sijoituspäätös yhdistää hankkeen vastustajia, kun pystytään kohdistamaan voimat yhteen suuntaan. "Tähän mennessä jako kahden paikkakunnan välillä on jotenkin hajottanut toimintaa, vaikkakin olemme tehneet paljon yhteistyötä muiden Perämeren alueen toimijoiden kanssa. Tämä päätös tietysti selventää sitä, mihin toiminta kohdistetaan", Maijala sanoo.

Pyhäjoella äänekkäästi ydinvoimaa vastustanut Pro Hanhikivi julkaisi myös tiedotteen, jossa yhdistys paheksuu Fennovoiman aietta rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Yhdistyksen mukaan päätös on suuressa ristiriidassa luontoarvojen kanssa ja osoittaa Fennovoimalta valitettavaa välinpitämättömyyttä paitsi ympäristöasioita, myös EU-lainsäädäntöä kohtaan, yhdistys kirjoittaa tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Fennovoiman ydinvoimahanke kestää heikosti kriittistä tarkastelua myös selvityksissä toistuvasti ilmenevien puutteiden ja Fennovoimalta puuttuvan korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusratkaisun vuoksi.

"Olimme varautuneet tähän vaihtoehtoon, joten työ jatkuu. Hankkeessa ilmenneet direktiivirikkomukset on viety EU:n vetoomusvaliokuntaan ja komission käsiteltäviksi jo vuonna 2009. Nyt kun päätökset kansallisella tasolla on tehty, asioiden käsittely EU:ssa jatkuu", Maijala sanoo tiedotteessa.

Pro Hanhikivi muistuttaa, että direktiivien määritelmät suojeltavista kohteista tulee huomioida erityisesti tarkemmassa kaavoituksessa.

" Yleis- ja asemakaavat on hyväksytty Pyhäjoen ja Raahen valtuustoissa vuosi sitten ja odotamme niistä hallinto-oikeuden päätöstä. Mikäli kaavoja ei palauteta uudelleen valmisteltaviksi, ne menevät seuraavaksi korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäviksi", Maijala sanoo tiedotteessa.


KalevaYlös
Kalajokilehti viikolla 38

Pro Hanhikivi oudoksuu kho:n ydinvoimapäätöstä


Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt kaikki valitukset Kemi-Tornion ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoihin tehdyistä muutoksista, jotka sallivat ydinvoimalaitoksen rakentamisen Simoon ja Pyhäjoelle.
KHO ei kummankaan ratkaisun yhteydessä arvioinut sitä, kumpi ydinvoimalan sijoituspaikoiksi osoitetuista alueista soveltuisi paremmin tähän tarkoitukseen.

Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n päätöstä hylätä yhdistyksen jättämä valitus Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta. Kaava vaikuttaa toteutuessaan EU-direktiivien alaisiin suojelukohteisiin.
Kaavan mukaan esimerkiksi ydinvoimalan voimajohtolinjat sijoittuvat poikkisuuntaisesti kansainvälisesti merkittävään lintujen päämuuttoreittiin nähden, aiheuttaen vakavan törmäysriskin. Lisäksi raskaimman rakentamisen alle jää useita luontodirektiivin mukaan erityisesti suojeltavien, erittäin uhanalaisten luontotyyppien kohteita. Kaavan myötä menetetään myös yksi Suomen merkittävimmistä maankohoamisrannikon luontotyypin kohteista, huolimatta siitä, että luontotyyppi on maailmanlaajuisesti äärimmäisen uhanalainen ja että Suomi kantaa sen säilymisestä kansainvälistä erityisvastuuta.
- On erikoista, että Hanhikivenniemi on edelleen mukana ydinvoimakaavailuissa, kun huomioi, että esimerkiksi alueellinen ympäristöviranomainen on nostanut alueen yhdeksi maankohoamisrannikon suojelullisista kärkikohteista, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala.
Mikäli Fennovoiman valinta ydinvoimalan sijoituspaikaksi olisi Pyhäjoki, Hanhikiven ydinvoimakaava siirtyy seuraavaksi EU:n parlamentin vetoomusvaliokunnan tarkasteltavaksi.Pohjoisen ääni


Kaleva 14.12.2010

E.ON jakaa 10 000 euroa lasten harrastustoimintaan Kainuussa

"E.ONin Kainuussa toimivat yhtiöt myöntävät yhteensä 10 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen toimialueellaan. Apurahojen hakuaika kestää helmikuun puoliväliin ja apurahan saajat julkistetaan maaliskuussa 2011." - Kaleva 14.12.2010
 E.On = myös Pyhäjoelle suunnitellun Uraanivoimalan suurjäsen,;  E.On siis harrastaa tätä nykyä ns.  "Kansalaisten perän  nuolemista, sanoisin...." ?.


Helena Maijala

Hanhikiven liepeiltä   

Ydinvoimakamppailua Pyhäjoella Pro Hanhikiven riveissä puheenjohtajana käyvä "kukkahattutäti, viherpiipertäjä, kaappivihreä" ja autourheilija. Positiivinen.
Motto: Luovuttaja ei koskaan voita ja voittaja ei koskaan luovuta!
Siis, kun haluaa jotain todella lujasti ja on valmis tekemään tavoitteen eteen töitä, yleensä ennen pitkää saa sen, mitä on tavoitellut: ammatti, koti, perhe tai vaikkapa menestyksekäs ura autourheilun kansallisella tasolla. Teetpä mitä tahansa, tee se niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Ja usko onnistumiseen!    
 
Haluavatko 9 kansanedustajaa tuhota alueella harvinaisen merikotkan pesinnän?

Oulun piirin kansanedustat esittävät ydinvoimalan rakentamista Pyhäjoelle: " tuemme Fennovoiman sijoittamista Pyhäjoelle Hanhikivenniemeen, joka on osoittautunut sopivaksi paikaksi ydinvoimalalle. Lisäksi paikka täyttää viranomaisten vaatimukset" (netti Kaleva tänään 1.11.10). On vissiinkin ollut hyttysten ininää näiden kansanedustajien korville kaikki ne perustelut, jotka osoittavat että Pyhäjoen Hanhikivi ei todellakaan sovi ydinvoimalan rakentamispaikaksi.
 Tässä vielä kertauksena muutama:
• Hanhikiven alue on koko maassa äärimmäisen uhanalaiseksi (IUCN-luokitus: CR) luokiteltua, EU:n luontodirektiivin liitteen I mukaista, ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiyhdistelmää.
 • Hanhikiven alueen pesimälinnustoon kuuluu kaksi erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lajia, neljä vaarantuneeksi luokiteltua lajia sekä 20 EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaista lajia.      Lintudirektiivin mukaisten lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen niiden esiintymisalueella.
 • Alueella pesii arkaluonteisuuden vuoksi salassa pidettävä uhanalainen laji.
 • Lisäksi koko Hanhikiven alue on linnuston levähdys- ja kerääntymisalueena valtakunnallisesti tärkeä ja sijaitsee kansainvälisesti merkittävällä lintujen muuttoreitillä.
 • Ja Fennovoimalla ei ole tarvittavia alueita! Kyllä viranomaisetkin ovat todenneet, ettei hanke toteutuakseen täytä kaikkia vaatimuksia Kun tämän salassa pidettävän lajin pesimätieto äskettäin viimein virallistettiin, piti Pyhäjoen kunnan hätäratkaisuna rajata kaavasta osa pois, jotta kaava saatiin hyväksytettyä valtuustossa. Osarajaus ei kuitenkaan tule riittämään, koska voimalaitosten ja voimalinjojen suunnittelussa tulee jättää kyseisen lajin pesimäalueilla riittävät suojavyö¬hykkeet. Pesien osalta suojavyöhyke on 2 km, muilta osin noin 500 metriä. Miksi salassapito vuoti heti? Kun tieto tästä erittäin uhanalaisesta salassa pidettävästä lajista tuli kuntaan, vuoti tieto jostain myös paikalliseen lehteen, joten viranomaisia sitova salaisuus on paljastettu. Yksi juttu on johon toivoisin näiltä yhdeksältä kansanedustajalta kannanottoa. Onko tiedossanne yhtään tapausta, että kunta olisi saanut pakkolunastusoikeuden yksityistä yhtiötä varten? Meillä ei ole. Olemme jopa melko varmoja, että kyseessä olisi ennakkotapaus ja sitähän sitten pohdittaisiin eri oikeusasteissa, voiko niin tehdä. Annetaanko saman tien oikeus kaikille, joilla on riittävästi rahaa, ottaa käyttöönsä mikä tahansa maa- tai vesialue? Miksi Tuulikki pettää meidät? Eikö yhdenkään kansanedustajan sanaan voi luottaa? Tuulikki lupasi kesäkuussa, että hän tulee tekemään kaikkensa, että Pyhäjoki ei saa ydinvoimalaa. Miksi olet nyt mielesi muuttanut Tuulikki Ukkola? Ps. Pyhäjoella kaikki yrittäjätkin on laitettu lobbaamaan. Moniko pienyrittäjä uskaltaa nyt julkisesti sanoa, ettei kannata ydinvoimahanketta, vaikka niin ajatteleekin?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lapin Kansa: Päivitetty 20.8. 21:52, julkaistu 20.8. 21:48

Tutkijat: VTT vaientaa soraäänet energiatutkimuksessa
Joukko VTT:n tutkijoita syyttää työnantajaansa painostamisesta. Valtion teknillinen tutkimuskeskus yrittää tutkijoiden mukaan runnoa läpi yksimielisen näkemyksen muun muassa energiakysymyksistä. VTT myös painostaa yksittäisiä työntekijöitä vaikenemaan julkisuudessa.

VTT:n viestintäjohtajan mukaan tutkijat saavat yksityishenkilöinä puhua julkisesti mitä haluavat, kunhan aihe ei liity VTT:n tutkimuksiin tai niiden aihepiiriin.

Ylös
Radikaaliratkaisu Suomessa 1.7.2010

Suomeen rakennetaan lähivuosina kaksi uutta ydinvoimalaa. Eduskunta hyväksyi äänestyksessään lupien myöntämisen sekä Teollisuuden Voimalle että Fennovoimalle. Teollisuuden Voima (TVO) sai luvan äänin 120-72 ja Fennovoima äänin 121-71.

Fennovoima rakentaa uuden voimalan Pohjois-Suomeen, joko Pyhäjoelle tai Simoon. TVO 4. reaktorin Olkiluotoon.

Eduskunta on hyväksynyt äänin 159- 35 Posivan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamisen laajempana. Olkiluotoon menee TVO:n ja Fortumin jäte. Fennovoiman ydinjätekysymys on auki, mutta hallitus on patistanut sitä neuvotteluihin asiasta Posivan kanssa.

Näin eduskunta äänesti ydinvoimasta.

Äänestys ydinvoiman lisärakentamisesta jouduttiin eduskunnassa hetkeksi keskeyttämään ydinvoimaa vastustaneen mielenilmauksen vuoksi.

Välikohtaus tapahtui heti ensimmäisen eli TVO:n äänestyksen jälkeen. Muutama ihminen heitti lehtereiltä paperisilppua alas edustajien niskaan ja ryhtyi laulamaan Maamme-laulua uusilla uraani-sanoilla.

Kaksi ihmistä poistettiin lehtereiltä. Puhemies Sauli Niinistö keskeytti äänestykset siksi aikaa kun eduskunnan vartijat poistivat heidät salista. Tämän jälkeen äänestykset jatkettiin loppuun saakka normaalisti.

Pekkarinen haluaa varmistaa suomalaisen työn uusilla työmailla

Elinkeinoministeri, uudet ydinvoimaluvat esitellyt Mauri Pekkarinen (kesk.) haluaa varmistaa, että uusien ydinvoimalatyömaiden kotimaisuusaste on aiempaa korkeampi.

Tästä syystä Pekkarinen aikoo elo-syyskuussa kutsua koolle keskusteluun nyt luvan saaneet yritykset, työnmarkkinajärjestöt, työsuojeluviranomaiset ja veroviranomaiset.

Hänestä kotimaisuusasteen varmistaminen on mahdollista myös EU:ssa, vapaan liikkuvuudenkin alueella. Ulkomaisten tänne tulolta ei kuitenkaan voida eikä pyritä sulkemaan ovia, Pekkarinen sanoi, mutta kyse on säädösten noudattamisesta.


STT, Kaleva


Ylös


TV1, 21.4.2010

Uudet voimalat Olkiluotoon ja Pyhäjoelle tai Simoon

julkaistu tänään klo 18:59, päivitetty tänään klo 19:55

Ministerit Mauri Pekkarinen (vas.), Stefan Wallin, Matti Vanhanen, Jyrki Katainen ja Anni Sinnemäki tiedotustilaisuudessa hallituksen ydinvoimapäätöksen jälkeen 21. huhtikuuta.


Hallitus myönsi tänään Fennovoimalle ja TVO:lle luvan ydinreaktorin rakentamiseen. Hallitus ei esittänyt lupaa Fortumille, joka myös haki lupaa. Asian esitteli elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) hallituksen iltakokouksessa keskiviikkona.

Jos esitys hyväksytään hallituksen äänestyksessä, TVO:n ydinvoimala tulisi Eurajoen Olkiluotoon, jonne paraikaa jo nousee yhtiön kolmas reaktori, viivästysten riivaama Olkiluoto 3. TVO:ta omistavat mm. Pohjolan Voima ja Fortum.

Fennovoima päättää laitoksensa sijoituspaikasta tämän vuoden loppuun mennessä. Vaihtoehdot ovat Pohjois-Suomessa joko Simossa tai Pyhäjoella.

Vuoteen 2020 mennessä Suomi on täysin omavarainen maa sähköntuotannossa, eikä riippuvuutta muista maista ole, totesi valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) Myös Pekkarinen oli Kataisen kanssa samoilla linjoilla. Hän korosti omavaraisuutta sähköntuotannossa. Pekkarisen mukaan myös Suomen päästöt vähenevät oleellisesti.

- Näillä hankkeilla turvaamme sen, että kotimainen teollisuus ja elinkeinoelämä saavat tarvitsemansa energian. Korvaamme näillä hankkeilla tuontienergian, joka on tullut enimmäkseen luoteiselta Venäjältä. TVO:n ja Fennovoiman osuussähkö on mielestämme myös turvallista ja nähdäkseni edullista. Lisäksi saamme kymmeniätuhansia henkilötyövuosia hanketta kohti, Pekkarinen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Rakennusluvat viiden vuoden sisällä

Fennvoiman ja TVO:n on haettava rakennuslupia viiden vuoden aikana. Hallitus aikoo asettaa Fennovoimalle ehdon ydinjätehuollosta. Ongelmana on ydinjätteen loppusijoitusratkaisu, joka on vielä työn alla. Fennovoimaa omistaa reilun kolmanneksen osuudella saksalainen energiayritys E.ON. Muita omistajia ovat mm. Atria, Kesko, Outokumpu ja SOK, lisäksi omistajina on paikallisia energiayhtiöitä.

Ilman lupaa jääneen Fortumin suunnitelmissa uusi ydinvoimala olisi noussut Loviisaan. Pörssiyhtiö Fortumista valtio omistaa puolet. Loviisan kaksi ydinrektoria omistavalla yhtiöllä on reilusti yli 80 000 osakkeenomistajaa ympäri maailmaa. Vaikka Fortum ei saanut lupaa, yhtiö saa 25 prosenttia TVO:n laitoksen tuottamasta tehosta. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mukaan se merkitsee noin 400 - 450 megawattitunnin tehoa.

                                             Pyhäjärvi kritisoi yhä Pyhäjoen ydinvoimalaa

(KP)

Pyhäjärven kaupunki suhtautuu yhä kriittisesti Pyhäjoelle suunniteltuun ydinvoimalaan.

Kaupunginhallitus toistaa kantansa, jonka mukaan ydinvoimalahanke on ristiriidassa Pyhäjärvelle suunnitellun maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksen kanssa, sillä toteutuessaan ydinvoimala häiritsisi taustasäteilyn muodossa Pyhäjärvelle suunnitellun tutkimuskeskuksen toimintaa.

Kaupunki otti kantaa maakuntakaavan uudistukseen. Se sisältää varauksen ydinvoimalalle Pyhäjoen ja Raahen rajamaille Hanhikiven niemelle.

Lausunnossaan Pyhäjärven kaupunginhallitus korostaa vielä, että maanalaisen fysiikan tutkimushanke on edennyt. Lopulliset sijoituspäätökset realisoituvat vuoden kuluttua kesällä.

-----
Kaleva 24.1.2009
Mielenosoittajat vaativat ydinvoimasta luopumista
Ydinvoiman vastaiset palopuheet siivittivät lauantain mielenosoituksen Rotuaarilla Oulussa. Poliisin laskujen mukaan noin 300 kansalaista osoitti mieltään Suomessa käynnissä olevia ydinvoimala- ja uraanikaivoshankkeita vastaan. Paikalle oli saapunut mielenosoittajia myös naapurimaista sekä Saksasta.

-- Erityisesti pohjoisruotsalaiset ovat huolestuneita Simon ydinvoimalahankkeesta, ja he ovat täällä erityisesti siksi, Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitosta kertoo.
Ydinvoimalapäätösten lisäksi Suomen uraanikaivaushankkeet vaikuttavat koko Norrbottenin alueella, jossa sijaitsevat Ruotsin suurimmat uraanivarat.
Björklund tietää, että Suomen ydinvoima-asioita seurataan myös pohjoismaitten ulkopuolella hyvin tarkasti. Kolmannesta ydinvoimasta tehdyt päätökset linjaavat myös muiden maiden ydinvoimalahankkeita.
-- Olkiluoto 3 on ensimmäisiä ydinvoimalahankkeita Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Se miten tämän hankkeen kanssa käy, siitä riippuu miten Euroopassa lähdetään rakentamaan lisäydinvoimaa, Björklund sanoo.

"Erittäin tehokasta lobbausta"

Pohjois-Suomessa Fennovoiman ydinvoimalahanke koskettaa Pyhäjokea sekä Meri-Lapissa Simoa. Pro-Hanhikiven sekä Ydinverkoston Meri-Lapin toimintaryhmän aktiivit Helena Maijala ja Pentti Myllyneva sanovat, että Fennovoima on lobannut kuntapäättäjiä "erittäin tehokkaasti".

-- Kunnassahan tätä hanketta perustellaan työllisyysvaikutuksilla, mutta sehän on aivan eriasia ketkä työllistyvät. Tuskin ne ovat pyhäjokisia, Maijala sanoo.

Maijala kritisoi myös sitä, että Pyhäjoella ei ole saatu aikaan rakentavaa keskustelua päättäjien ja ydinvoimaa vastustavien kuntalaisten välillä. Hän kertoo, että vaadittua kansanäänestystä ei saatu, eikä kuntalaisten esittämiin kysymyksiin juuri vastata.

-- Nyt saimme uuteen kunnanvaltuustoon meidän jäseniämme, joten tilanteen on muututtava, Maijala sanoo.

Janne Björklund muistuttaa, että kolmannen ydinvoimalan rakentaminen ei ole kiveen kirjoitettu. Hän viittaa Ylen ja Verkkoapilan tekemiin kyselytutkimuksiin, joiden mukaan suurin osa suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisäkäyttöä.

-- Ydinvoimanvastaista työtä kannattaa tehdä, jotta tämä vaarallinen lisärakentaminen saataisiin pysäytettyä, hän napauttaa.

Ylös
Kaleva 14.1.2009
Hanhikiven vaihtoehdoista halutaan keskustelua
Pro Hanhikivi järjestää yleisötilaisuuden Pyhäjoen Hanhikiven alueen vaihtoehtoisesta kehittämisestä. Yhdistys pitää välttämättömänä, että Hanhikiven alueen käyttöä suunniteltaessa kartoitetaan ydinvoimalan lisäksi myös muut vaihtoehdot.

Yhdistyksen mielestä alueen tulevaa käyttöä pitäisi pohtia esimerkiksi matkailun näkökulmasta.

Tilaisuuteen saapuvat puhumaan luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristöeskuksesta, kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Yleisötilaisuus järjestetään perjantaina 16. tammikuuta kello 17.30 Pyhäjoen lukion Pauhasalissa.

Kaleva 12.1.2009
Ydinvoimalassa paljastui puutteita turvallisuudessa

Ydinvoimalassa on jälleen sattunut turvallisuuteen vaikuttanut vikatilanne. Säteilyturvakeskus (STUK) kertoi asiasta vasta tänään maanantaina, vaikka vika sattui Olkiluodon ydinvoimalassa jo viikko sitten.

Vika ilmeni ydinvoimalan ykkösyksikön sammutetussa reaktorissa. Merivesijärjestelmän pumppu pysähtyi, kun sitä käynnistettiin määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Syynä oli pumpun led-merkkilampun aiheuttama oikosulku ohjauspiirissä.

Merivesijärjestelmä on osa reaktorisydämen jälkilämmönpoistojärjestelmää.

Olkiluodon vika ei aiheuttanut vaaraa ympäristölle eikä ihmisille. Se kuitenkin luokiteltiin kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien vakavuusasteikolla lievimpään ykkösluokkaan.

STUKin toimistopäällikön Kim Wahlströmin mukaan hidas tiedottaminen johtuu vian perinpohjaisesta selvittämisestä. Hän lupaa, että vakavammista, vaaraa aiheuttavista tilanteista kerrotaan nopeammin julkisuuteen.

Edellisen kerran ydinvoimalan turvajärjestelmässä paljastui puute viime joulukuussa. Vika oli Loviisan voimalan reaktorinsuojausjärjestelmässä.


Ylös
Pyhäjokialueen Luonnonsuojeluyhdistys ry:n lausunto Fennovoima Oy:n
ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
( Diaarinumero; 7131/815/2008)

Yleistä
Arviointiselostuksessa on huomioitu kohtuulliseti lausuntoja ja mielipiteitä, mutta
haluamme tuode esille, siinä olevia puutteita.
Vaihtoehdottomuus
Miten näin globaalissa maailmassa joka on jatkuvassa muutoksessa, joku voi nähdä vain
yhden vaihtoehdon, kun yleensä toimijat joutuvat jatkuvasti etsimään ja vertailemaan eri
vaihtoehtoja selviytyäkseen tulevaisuudenhaasteista.
Sähkön kulutuksen ennuste
Sähkön kulutusennusteet perustuu raskaanteollisuuden jatkuvaan kasvuun. Mutta Suomi
on mukana länsimaisessa kehityksessä jossa energiaa kuluttavan teollisuuden merkitys koko
ajan vähenee ja energiansäästöstä ja uusiutuvan energian tuotannosta on tuleva uusi
talouden veturi. Tätä käsitystä tukee uudet tilastotiedot energian kulutuksesta. Sekä
metsäteollisuuden tuotannon arvon jatkuva aleneminen, joka on alkanut jo noususuhdanteen
aikana. Puunenergian tuotanto on vastaavasti nousut merkittävästi tällä vuosituhannella . Ja
tällä sektorilla on vielä merkittävästi kasvunvaraa. Nykyistä sähkönkulutuksen alenemista ei
voi selittää pelkästään lamalla. Täten emme pidä toden näköisenä että sähkön kulutus tulisi
nousemaan, YVA-selostuksessa esitetyllä tavalla.
Sähkönsäästön ennuste
Sähkönsäästö ei ole vieläkään lähellä lakipistettä niin kuin selostuksessa annettiin ymmärtää
selostuksessa mainittiin että yhtiön jäsenten säästöillä saavutettaisiin vain 24MW
laitostehon säästö. Jos marketin toista päätä jähdytetään kylmäkoneilla ja lämpö johdetaan
ulos talvellakin samaan aikaan kuin toista päätä lämmitetään säteilylämmittimillä, voi vain
todeta että sähkö on niin halpaa että säästöihin ei ole tarvetta. Jatkuvasti syntyy uusia
innovaatioita sähkön/energian säästämiseksi joten mahdollisuuksia on huomattavasti
suuremmille säästöillekkin. Näistä syistä johtuen vaadimmekin että Fennovoiman omistaja
yritykset velvoitetaan käyttämään parasta mahdollista teknologiaa (BAT) sähkön säästöihin
pääsemiseen
Sähkömarkkinat
Sähkön hinta määräytyy sähkömarkinoilla, eikä tuotantokustannusten mukaan. Mahdollisen
ydinvoimalaitoksen valmistuttua olemme eurooppalaisessa sähköpörssissä jonne tuotanto
todennäköisesti myydään ja osakkaat ostavat sen sieltä markinahintaan. Tällähetkellä
myydään pohjoismaiseen sähköpörssiin ja ostetaan sieltä joko suoraan tai sähköyhtiön
kautta. Osakkaista suuri osa ei selviydy pelkästään ostamalla sähkön suoraan Fennovoimalta
vaan tähän tarvitaan sähköpörssiä tasaamaan sähkön köyttöä. Samoiten sähköpörsiä
tarvitaan tuottamaan sähköä voimalaitoksen toimintakatkosten aikana. Ja antaako
kilpailulainsäädäntö myydä ”halpaa” sähköä omistaja yrityksille? Ja mitä
yhtiöverolainsäädäntö sanoo omistajille myynistä eri hintaan kuin markinoille, ”piilotettu
osingonjako”.
Sähkömarkkinat ja niiden ennustetavissa oleva tulevaisuus tulisi kuvata selkeämmin.
Verohyödyt

Totta on, että kiinteistöverotulo muodostaa merkittävän tulolähteen laitoksen
sijaintipaikakunalle laitoksen käynnistyttyä. Mutta tulee muistaa että tämä on pienenevä tulo
jatkossa.
Tästä syystä esitämmekin että yhtiön pääkonttori tulee sijoittaa mahdolliselle
laitospaikakunnalle. Jotta turvataan laitospaikkakunnan talouden selkäranka laitoksen koko
elinkaaren ajan.
Laitosvaihtoehdot
Yhden laitoksenvaihtoehdossa tulisi selvittää kuinka hyvin kantaverko kestää, mikäli laitos
joudutaan ajamaan alas verkon maksimi kuormitus tilanteessa. Ja mistä vielä sittenkin
löytyy varavoima. Mikäli sähkön köytön ennusteet pitäisivätkin paikkansa.
Kahden laitoksen vaihtoehdossa ei ole kilpailevia toimittajia tarkastelussa mukan. Vain
Areva NP;n SWR 1000. Tässä vaiheessa tulisi olla vielä ehdottomasti useampi laitos
toimittaja mukana. Arevan johtamiskultuurilla on selkeästi ongelmia täyttää Suomen lakeja
ja asetuksia, niin voimalaitos työmaalla kuin malminetsinnässä.
Sähkölinja
Pyhäjoen lähistöllä menevä ”ookon linja” ei ole riitävä ja sitäkin joudutaan merkittävästi
vahvistamaan ja mahdollisesti rakentamaan vielä yhteys kauempana menevään kantaverkon
linjaan. Tämä aiheutaa merkittävää pokittaista rakentamista joka ei muuten palvele
yhteiskunnan etua. Ja haittaa maankäyttöä laajalla alueella.
Siksi ehdotammekin uudellen, että merikaapeli vaihtoehto (Kemi, Oulu, Hanhikivenniemi,
Kokkola, Vaasa) tarkasteltaisiin yhtenä vaihtoehtona.
Lämminvesipäästöt
Lämminvesipäästöjen kulkeutumismallinus ei tunnu uskottavalta, Ilmeisesti siinä on
käytetty pinta-ajelehtimismallia johon vaikuttaa tuulet pääasiassa. Pohjanlahden ranikolla on
corilisvoiman aiheuttama merivirta joka vie koko vesimassaa pojoiseen päin ja Ruotsin
rannikkoa pitkin etelään. Ja vesimassa liikuu etelään päin rannikolla vain voimakkaiten
etelä/lounaistuulten pakattua vettä Pohjanlahden perukkaan ja tuulten laanuttua ne alkavat
purkautua takaisin merenkurkkuun päin ja sitä tietä takaisin selkämerelle.
Jäämallinuksessa jossa kuvataan sulavesialueen kokoa, joka olisi pienempi kuin nykyisillä
voimalaitos paikkakunnilla joiden lämpöteho on pienenpi. Tässä myös syntyy uskottavuus
ongelma.
Esitämme että mallinukset tehtäisiin huolella ja otettaisiin merivirta huomioon
Purkuaukon sijainti
Tälle alueelle tyypillisiä jäärovia voi syntyä nopeasti kevättalvella, kun riittävän vahva
jääkenttä lähtee voimakkaan tuulen mukana kulkemeen rannikonsuuntaisesti ja mereen
pitkälle ulottuvat niemet ”vuolevat” ohi kulkevan jääkentän laidasta jäätä josta voi syntyä
lähes 10 metriäkin korkeita jäämuodostelmia. Ne syntyvät sellaisella voimalla ja ja
nopeudella että purkuaukon lämminvesivirtaus ei mahda niille mitään. Kartalta katsottuna
purkuaukon seutu on sellaista aluetta johon voisi voimakkaan pohjoistuulen seurauksena
syntyä jäärovia, mutta minun paikallistuntemus ei riitä siihen, että onko siellä syntynyt
koskaan niitä. Mutta mielestämme tämä mahdollisuus tulee selvittää ja mikäli se vaikuttaa
mahdolliselta, purkuaukkon suunittelussa tämä tulee huomioida.
Polttoaineen hankinta
Uraanin louhinta ja rikastus on aiheuttanut monilla kaivos alueilla suuria ympäristötuhoja, ja
paikalisten asukkaiden oikeuksien polkemista, tämä aiheutettu vaikutus saataa jatkua koko
ihmiskunnan tulevan historian ajan. Yleensä vedotaa paikalliseen laisäädäntöön ja
markinatalouden ehtoihin, joilla mahdollistetaan vahingollisen toiminnan jatkaminen.
Vaikka lopullinen hinta saattaa olla huomattavasti suurempi kuin lyhyessä ajassa saatu
voito. Siksi esitämmekin että koko poltoaineen hankinta ketjusta tehdään läpinäkyvä, ja sen
tulee täyttää kansaivalisesti hyväksytyt kriteerit.
Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta
Puheenjohtaja
Kari Keskitalo
Mehtäkyläntie 19
86170 Yppäri

Ylös
Etusivu


Kaleva 19.12.2008
Kalajoki myöskin Ydinvoimalan kannalla

Pyhäjoen rajanaapurina "Matkailumaa"- Kalajoen kaupunki on erittäin kiinnostunut Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikiven niemeen suunnitteleman ydinvoimalan jatkosuunnittelusta.Pyhäjokiseutu 19.12.2008

                                                        Oulainen ei vastusta ydinvoimalaa

Oulaisten kaupunki on antanut synninpäästön Hanhikiven ydinvoimalalle ja  Pökkylä1 uraanivaltaukselle. Kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa YVA-selostuksesta.
 Näin Oulun eteläisessä osassa ei ole yhtään ns. aitoa Luonto-kuntaa.
Toki Haapavesi saa kymmenen pistettä jarruttamalla Isonevan tuhoamista vielä joillakin vuosilla.


Ylös
Keskipohjanmaa 17.12.2008
                                                                                 Pyhäjoki varautuu ydinvoimalaitokseen

Pyhäjoen vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmaan on kirjattu, että kunta varautuu kaavoituksella ja muilla toimenpiteillä siihen, että Hanhikivenniemelle voidaan sijoittaa ydinvoimalaitos.

Liekö tyyntä myrskyn edellä, mutta ydinvoimalahanketta ei vastustettu keskiviikon budjettikeskustelussa, jonka päätteeksi myös taloussuunnitelma hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Mauno Peltoketo ennakoi, että valtuusto ottaa kantaa ydinvoimalaitoksen sijoittumiseen Pyhäjoelle ennen juhannusta. Ydinvoimaa vastustava Pro Hanhikivi sai uuteen valtuuston neljä jäsentä.


Etusivu

Pyhäjokiseutu 17.12.2008

                                                   Vihanti ei vastusta ydinvoimalaa

"Vihannin kunnanhallitus on antanut synninpäästön Pyhäjoen ja Raahen yhteisen hankkeen ,Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaluonnoksesta ja asemakaavaluonnoksesta.
 Myös Fennovoima Oy:n tekemää ympäristövaikutusten arviointiselostusta pidetään huolellisesti ja perusteellisesti laadittuna"(-lehden lainaus päättyy),
päinvastoin kuin P-Pohjanmaan Ympäristökeskus. Näin Vihannin kunta liittyy näihin luontoa vihaaviin kuntiin,ja haluaa tuhota hienon luonnonmaiseman ikuisiksi ajoiksi vain muutaman euron tähden. Naurettavaksi asian vielä tekee se,että Pyhäjoen ohella,Vihanti on tituleerannu itseään "Luonto"-kunnaksi.Viimeistään nyt asia voidaan unohtaa.


Kalevaplus 8.12.2008
Ydinvoimalahankkeiden ympäristöselvitykset ovat puutteellisia
 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen mukaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukset ovat puutteelliset.Ympäristöviraston mukaan osa selostusten puutteista koskettaa kaikkia kolmea vaihtoehtoista sijoituspaikkakuntaa, mutta suurimmat puutteet koskettavat Pyhäjoen Hanhikiven aluetta.

 Pyhäjoen lisäksi arviointi koskettaa Ruotsinpyhtään ja Simon alueita.

 Ympäristöviraston lausunnon mukaan keskeisimmät puutteet koskevat ydinvoimalahankkeen vaikutuksia alueen vesistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Arviointiselostuksessa ei ole esitetty tarpeeksi selvästi millaisia vaikutuksia ydinvoimalalla olisi Hanhikiven alueen olennaisille luontoarvoille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Hanhikiven alue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus luovutti oman lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle maanantaina.

-------
26.11.2008., Laitoin laskurin etusivulle,ja
nyt 2.12.2008 n. klo 20: 24 kävi sadas (100) kävijä.
--------
Ylös
Kaleva 28.11.2008
Säpinää ja säteilyä
 Teatteri lusikoi ydinvoimasoppaa Säpinää ja säteilyä -teatteriesitys on Pyhäjoen harrastajanäyttelijöiden tapa hyödyntää kunnassa vellovaa keskustelua ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Hanhikiven alueelle. Improvisaatioesityksessä näyttelijät puhuvat aiheesta paneelikeskustelussa.

 Näytelmän on ohjannut ja osittain käsikirjoittanut raahelainen Sari Ohinmaa, jonka mielestä tällaista historiallista ja ainutkertaista tilaisuutta ei voi olla käyttämättä. Teatterin täytyy olla mukana siinä mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Säpinää ja säteilyä Pyhäjoen lukion Pauhasalissa: la 29.11. kello 19 ensi-ilta, su 30.11. kello 14, ke 3.12. kello 19 ja pe 5.12. kello 19.Pyhäjokiseutu 26.11.2008

VALTAUS: Oulaisissa on merkkejä kultaesiintymistä. Yhtiö teki neljä valtaushakemusta.

 OULAINEN Hakut ja vaskoolit kannattaa kuitenkin vielä pitää komeron nurkassa. Eikä vielä ole aika hakea töihin kullankaivajaksi. Tie on nimittäin vielä pitkä ennen kuin Oulaisissa aletaan kaivaa kultaa. Lähtölaukaus on kuitenkin jo kaikunut.

 Oulaisten kaupunginhallitus nimittäin ei vastustanut Belvedere Resources Finland Oy:n kaivoslain mukaisia valtaushakemuksia. Niitä tehtiin peräti neljälle alueelle Oulaisissa: Mottisiin, Annankankaalle, Lippinevalle ja Kettulaan.

 Kaikista neljästä valtaushakemuksen alueesta on löydetty viitteitä, joiden perusteella niillä otaksutaan esiintyvän kultaa, kuparia ja volframia.

– Olettamukset perustuvat muun muassa geokemiallisiin mittauksiin, kertoo Belvedere Resources Finland Oy:n malminetsinnänjohtaja Shantimoy Chakraborty.

LUE LISÄÄ PYHÄJOKISEUDUSTA.


KALEVA 26.11.2008
Luontoväen ja Kärsämäen kannat ristissä valtauksesta
Kärsämäen kunnanhallitus ei näe ympäristönsuojelullisia esteitä valtauksen myöntämiselle Paskonkallion alueelle. Namura Finland Oy hakee valtausta Paskonkalliolle uraanikairauksia varten. Kunnanhallituksen lausunto on yksimielinen. Pohjois-Suomenselän luonnonsuojeluyhdistys sen sijaan tyrmää uraanitutkimukset Kala- ja Pyhäjoen latvavesillä Kärsämäellä.

 Alue ei kunnanhallituksen antaman lausunnon mukaan sijoitu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle. Alueella ei myöskään ole suunnitteilla kaavoitusta.
 Luonnonsuojeluyhdistys toteaa kunnanhallitukselle toimittamassaan kirjelmässä, että vaikka Paskonkallion kairauksille ei ole kaivoslain mukaisia esteitä, ne muodostaisivat riskin Pyhä- ja Kalajokilaakson vesistöille.
 Esimerkkejä vesistöjen saastumisesta on yhdistyksen mielestä useilta uraanikaivosalueilta. Yhdistys huomauttaa, että suunnitelmat ovat ristiriidassa muun muassa alueen maataloustuotannon kanssa ja aiheuttavat huomattavia riskejä pitkälle tulevaisuuteen.
 Valtausalueelle on rakenteilla yhdelle kiinteistölle loma- ja saunarakennukset, joille on myönnetty rakennusluvat. Kunnanhallitus pyytää ottamaan sen huomioon valtausta määrättäessä. Valtausalueella ei ole muita tiedossa olevia rakennuksia tai paikkaa, jossa olisi rakenteilla olevia rakennuksia.


Ylös

 Luonto-Liitto:

  24.11. Siilin piikki -palkinto ympäristöministeri Paula LehtomäelleMaanantaina 24. marraskuuta 2008

 Luonto-Liiton liittovaltuusto on päättänyt myöntää Siilin piikki -palkinnon ympäristöministeri Paula Lehtomäelle piittaamattomuudesta ympäristön tilaa kohtaan. Ympäristöministerinä toimiessaan Lehtomäki on muun muassa edistänyt kansallispuistoja koskevan lainsäädännön heikentämistä, turpeen energiakäyttöä sekä Kollajan allashanketta. Siilin piikki –palkinto myönnetään ympäristön kannalta arveluttavista puheista tai teoista.

 Luonto-Liiton mukaan ympäristöministerin ajama luonnonsuojelupolitiikka on kestämätöntä ja käsittämätöntä. Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon suunniteltu hotellihanke on käytännössä kansallispuistoja koskevan lain vesittämistä yksittäisen elinkeinonharjoittajan eduksi. Mikäli rauhoitusalueiden purkaminen hyväksytään, kaikki Suomen kansallispuistot ovat vaarassa. Luonto-Liitto on lisäksi turhaan odottanut ministeriltä näkyviä tekoja metsien suojelun puolesta, sen sijaan Lehtomäki on vaatinut hakkuumäärien kasvattamista.

 Lehtomäellä olisi parantamisen varaa myös energiapolitiikassaan. Tukeutuminen turpeeseen aidosti uusiutuvien energiamuotojen sijaan on vastuutonta ilmastopolitiikkaa. Luonto-Liitto tuomitsee suunnitelmat vesivoiman laajasta lisärakentamisesta, sillä sen vaikutukset ympäröivään luontoon ovat kohtuuttomat varsinkin suhteutettuna pieneen tuotantokapasiteettiin.

 - Valitettavasti asema maamme ympäristöasioista vastaavana ministerinä ei takaa sitä, että suhtautuminen ympäristön- tai luonnonsuojeluun olisi myönteinen. Myöntämällä Siilin piikki -palkinnon ympäristöministeri Lehtomäelle haluamme muistuttaa häntä vastuistaan, toteaa Luonto-Liiton hallituksen varapuheenjohtaja Mauno Särkkä.

 Lisätiedot:

 Hallituksen varapuheenjohtaja Mauno Särkkä, puh. 040 726 84 24
 Valtuuston jäsen Teppo Rämä, puh. 041 539 4242

 Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Luonto-Liiton liittovaltuusto kokoontui  Helsingissä  Suomenlinnassa 22.-23.11.2008.Ylös
Keskipohjanmaa 4.11.2008

Uraanivaltaus haussa Kärsämäelle

Kanadalaisen pörssiyhtiön Cooper Mineralsin omistama Namura Finland Oy hakee lupaa uraanitutkimuksille Kärsämäellä. Yrityksen havittelema 617 hehtaarin valtausalue sijoittuu Paskonkallion läheisyyteen Paskonlammen pohjoispuolelle kunnan lounaisosassa lähellä Haapajärven ja Pyhäjärven rajaa.

Hakija on ilmoittanut, että valtausalueilla on tarkoituksena suorittaa radontutkimusta, geologista kartoitusta, näytteenottoa sekä kairauksia ja koekuoppien kaivamista kalliopinnan esille saamiseksi. Valtausluvan myöntää työ- ja elinkeinoministeriö.

Namura Finlandin asiamiehenä toimii helsinkiläinen asianajotoimisto Jukka Kallio Oy. Toimiston palveluksessa toimiva asianajaja Pekka Kiviniemi viittaa Säteilyturvakeskuksen lausuntoon, jonka mukaan uraanin etsinnällä ei ole mitään säteilyyn liittyviä kielteisiä vaikutuksia.

– Tutkimuksissa ei pääse ympäristöön yhtään sen enempää säteilyä kuin alueella jo luonnostaan on, Kiviniemi kertoo ja korostaa, että Kärsämäellä aiotaan vasta tutkia uraanin esiintymistä ja pitoisuuksia.

Aiheesta lisää tiistain Keskipohjanmaa-lehdessä.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu
Kaupunginhallitus 25.8.2008 300

Pöytäkirjantarkistajat
135 § LAUSUNTO ISONEVAN TUORVETUOTANTOALUESUUNNITELMASTA
(Valm. kaupunginjohtaja)
Vapo Oy:llä on tarkoitus valmistella ja ottaa turvetuotantoalueeksi Haapaveden
kaupungissa sijaitsevasta Isonevasta noin 93 ha. Alueesta 67 ha on ojittamatonta
ja 26 ha metsäojitettua aluetta. Keskimääräinen vuosituotanto on
45 000 m3 jyrsinpolttoturvetta. Tuotannon arvioidaan kestävän vuoteen 2035
saakka. Vapo Oy on pyytänyt lupaa toiminnan ja töiden aloittamiseen jo
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Siikalatvan ympäristöpalveluiden lausunto jaetaan kokouksessa.
Liitteenä nro 77/2008 on kartta alueesta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Vapo Oy:lle turvataan mahdollisuudet
turpeen nostoon ja toimittamiseen Kanteleen Voima Oy:n turvevoimalaitokselle
ja Vapo Oy:n voimalaitokselle. Näiden laitosten toiminnalla ja koko
turvetuotantoketjulla on erittäin suuri merkitys kaupungin elinkeinoelämälle.
Isonevan osalta kaupunginhallitus kuitenkin viittaa Siikalatvan ympäristöpalveluiden
lausuntoon ja esittää, että Isoneva jätetään turvetuotannon ulkopuolelle
erityisten luonto- ja virkistysarvojen vuoksi. Kaupunginhallitus esittää,
että Isonevan tilalle etsitään vielä vaihtoehtoisia tuotantoalueita.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Esko Kalapudas poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn
ajaksi klo 19.03 – 19.55. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.42 – 19.53.
Markku Laitila poistui klo 19.56.

Tiedotteet: Energia  (Työ- ja Elinkeinoministeriö)

9.10.2008 9.01

Ylös

Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskeva YVA-selostus toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön

Fennovoima Oy on tänään 9.10.2008 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty kolmella paikkakunnalla: Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa.
 Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjestää saapuneesta arviointiselostuksesta lausuntokierroksen.
 Lausunnot pyydetään useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kuulemisesta ministeriö ilmoittaa erikseen tarkemmin myös sanomalehdissä ja arviointipaikkakuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Myös kansalaisilla on mahdollisuus osallistua kuulemiseen antamalla omia lausuntojaan ja mielipiteitään hankkeesta.   
 Vastaava lausunto- ja kuulemismenettely järjestettiin YVA-prosessin edellisessä vaiheessa alkuvuodesta 2008 hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
 YVA-selostuksen ja annettujen lausuntojen perusteella ministeriö valmistelee YVA-menettelyn päättävän lausunnon. Sen odotetaan valmistuvan neljän kuukauden kuluessa.
 Hanketta valmistelevan yrityksen on liitettävä YVA-selostus osaksi mahdollista ydinenergialain mukaista periaatepäätöshakemusta uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä.
 Mikäli valtioneuvosto katsoo ydinlaitoshankkeen yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja tekee siitä myönteisen periaatepäätöksen, menee asia eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta joko vahvistaa tai kumoaa valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen.

 Suomessa käynnissä kolme erillistä ydinvoimalaitoshanketta

Suomessa kolme eri yhtiötä suunnittelee parhaillaan uutta ydinvoimalaitoshanketta.
 Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon neljännen laitosyksikön rakentamista koskevan hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja yhtiö on jättänyt hankkeesta periaatepäätöshakemuksen huhtikuussa 2008.
 Fortum Power and Heat Oy on puolestaan toteuttanut Loviisan kolmannen laitosyksikön YVA-menettelyn, joka päättyi elokuussa 2008.
 Lisätiedot:

ylitarkastaja Anne Väätäinen, TEM, puh.050 396 0110    

yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109   

Hanhikiven suojelutilanne (Ote Hanhikivi.net sivustolta)

Hanhikiven maa-alasta on suojelun piirissä noin 63 %. Maa-alasta runsaat 170 hehtaaria suojeltiin vuosien 2005-2006 aikana Merestä Metsäksi –hankkeessa luonnonarvokauppasopimuksin, ympäristötukisopimuksin sekä ostamalla maata valtiolle. Muilla tavoilla suojeltuja alueita on noin 110 hehtaaria.

Merestä Metsäksi –hankkeessa suojellut
Luonnonarvokauppasopimus 151,13 ha
Ympäristötukisopimus 18,30 ha
Ostot valtiolle 3,90 ha
   
Muilla eri tavoilla suojellut alueet
Yksityinen luonnonsuojelualue 4 ha
Luonnonsuojelulain luontotyypit: merenrantaniityt 94 ha
Vesilain kluuveja 8 ha
Metsälain erityisen tärkeintä elinympäristöjä 18 ha
Kunnan ”omalla päätöksellä” suojelema maa-ala 30 ha

Ylös
Kirjoitus Pyhäjokiseutu-lehdessä 15.9.2008

"Parhalahtiset taistelevat Hanhikivestä"

"PYHÄJOKI Parhalahden koululle on kokoontunut Pro Hanhikiven yhdistyksen väkeä. He ovat keränneet kunnallisvaaleihin yhteislistan Hanhikiven puolesta, - ilman ydinvoimaa.

– Kyllä tämä papereiden täyttäminen on työlästä.Valitsijayhdistyksen papereita on täytettävänä jokaisen ehdokkaan kohdalla kaiken kaikkiaan viisi. Nyt on ajauduttu kuitenkin siihen pisteeseen, että jotain on tehtävä. Ei voida enää jäädä odottelemaan. Luovutamme tämän kerätyn yhteislistan ehdokasluettelon tiistaina Pyhäjoen kunnan vaalilautakunnalle, Pro Hanhikiven puheenjohtaja Helena Maijala kertoo.

Maijalan mukaan yhteislistan keräys lähti käyntiin siitä, kun kunnan päättäjät eivät ole kuunnelleet kuntalaisia Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa.

– Olemme ottaneet yhteyttä Pyhäjoen kuntaan ja yrittäneet keskustella asiasta, laihoin tuloksin. Meille ei ole perusteltu, miksi ydinvoimalahanketta viedään eteenpäin. Hankkeelle ei ole täällä täydellistä kannatusta vaikka kunnasta kerrotaan julkisuuteen toista.Vuosi sitten keräsimme kansanäänestysvaatimusta varten yli viisisataa nimeä, mutta sillä ei ollut päättäjille merkitystä, kansanäänestystä ei saatu. Nyt katsomme kunnallisvaaleissa, mitä mieltä ihmiset ovat Hanhikiven ydinvoimalahankkeesta. Yhteislistallamme on muidenkin nimiä kuin Pro Hanhikiven yhdistysten jäsenten, Maijala kertoo.

Maijalan mukaan Pyhäjoen kunnasta on kerrottu, että Fennovoiman YVA- arvioinnista odotetaan saatavan tarvittavaa tietoa ennen päätöksen tekoon ryhtymistä.

– Siitä huolimatta viime helmikuussa Pyhäjoen kunta päätti vuokrata maata Fennovoimalle sekä keväällä hakea muutosta maakuntakaavaan ja teettää alueelle yleis- ja asemakaavan ydinvoimalaa varten. Kaikki nämä prosessit ovat semmoisia, että niiden ollessa liikkeellä niitä on enää hankala pysäyttää. Meille tuli kesän aikana tunne, että meille ei jätetty vaihtoehtoja, Maijala toteaa harmitellen.

Ritva Tuikkalan ja Veikko Bäckmannin talot sijaitsevat viidenkilometrin päässä suunnitellun ydinvoimalan paikasta.

– Ydinvoimala saastuttaisi meren ja merenrannat. Lintujen asuinpaikat olisivat vaarassa ja Hanhikiven luodot. Tällä hetkellä on erittäin kiistanalaista myös se, että ydinvoimalasta voi häiriöttömän toiminnan aikanakin olla terveyshaittoja. On puhuttu, että se olisi vaaratekijä varsinkin lapsille. Se voi aiheuttaa leukemiaa. Saksalainen tutkimus on niin osoittanut , Suomessa on vasta aloitettu tutkimaan asiaa, Tuikkala sanoo.

Bäckmannin mukaan Hanhikiven ydinvoimala hankkeesta ei ole hyötyä Pyhäjoen kunnalle.

– Ydinvoimalalle suunniteltua tonttia jouduttaisiin nostamaan neljällä metrillä ja rakentamaan tiet sekä väestönsuojat. Se ei tulisi halvaksi, Bäckman mainitsee.

Energialinjat ja siihen liittyvät asiat myös askarruttavat Bäckmannin mieltä.

– Meille ei ole puhuttu mitään kantaverkon sijainnista ja tullaanko maapohjia pakkolunastamaan energialinjojen rakennusvaiheessa. Onkohan syy siinä ettei haluta asiaan vastustusta?, Bäckman pohtii.

Tuikkalan ilme on vakava, kun hän pyörittelee täytettäviä papereita käsissään.

– Tuntuu pahalta, kun on Raahessa kulkenut töissä ja tuonut verorahat tänne. Ydinvoimalahankkeen toteutuessa talon ja maiden arvo romahtaa. Kuka sitä kotiseudultaan haluaisi pois lähteä? Jos ydinvoimala tulee tänne Pyhäjoelle ja Kärsämäelle suunnitellaan uraanikaivosta niin mitkä ovat niiden vaikutukset Pyhäjokeen? Kala ei nouse, eikä nahkiaisia saada. Pyhäjoki tuhoutuu, Tuikkala kertoo huolestuneena."
>>>----<<<
Perämeren merihiekan noston ympäristövaikutusten arviointihanke etenee
  Viime kesänä aloitettu Perämeren merihiekan noston ympäristövaikutusten arviointihanke on edennyt. Yhteysviranomaisen toivomia lisäselvityksiä vaikutusalueella on tehty. Kalastajien haastattelut on saatu valmiiksi ja koekalastukset vaikutusalueilla ovat parhaillaan käynnissä. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia nostaa merenpohjan hiekkaa ja soraa lähinnä rakennusteollisuuden tarpeisiin. Selvityksen kohdealueita ovat Suurhiekan-Pitkänmatalan alue Iin ja Simon edustalla, Merikallojen alue Hailuodon lounaispuolella, ns. Makkaran matalikko Tauvon edustalla ja matalikkoalue Kalajoen ja Yppärin edustalla. YVA-selostus valmistuu syksyn aikana ja sen jälkeen käynnistetään varsinainen luvanhakuprosessi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan merihiekan nostoon päästäisiin aikaisintaan ensi tai sitä seuraavana vuonna.

Ylös

Museoviraston lausuma

Hanhikivi on  ehkä suojelupaikka


Pyhäjokialueen Luonnonsuojeluyhdistys ry:n lausunto Fennovoima Oy:n
ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
( Diaarinumero; 7131/815/2008)

1. Hanke
Laitosalue ja sen 1 km:n ja 5 km:n suoja-alueet sekä 20 km:n
evakuointisuunnitelmavyöhykkeet tulee selkeästi merkitä kartalle. Rakennettava
ydinvoimalatyyppi pitää selkeästi ilmaista. YVA selostuksessa tulee selvittää onko
laitoksen valmistuminen vuoteen 2018 realistista.
1.1 Hankkeesta vastaavat
Osakkaiden osuudet Fennovoimasta ja Voimaosakeyhtiö SF:stä sekä omistajien
yhteenliittymistä tulee olla myös näkyvillä. Vastuun jakautuminen näkyisi tästä.
1.2 Hankkeen tarkoitus ja perustelut
Energiateollisuus ry:n arvion mukaan Suomi tarvitsisi 3000 MW uutta
peruskapasiteettia. Onko tässä huomioitu EU:n tavoite nostaa uusiutuvien osuus
Suomessa 38 %:iin? Tästä syntyy velvoite rakentaa peruskapasiteettia huomattavia
määriä uusiutuvien varaan. Jos tämä toteutetaan EU-vaatimusten mukaan, ei uudelle
ydinvoimalle jää tilaa. Mihin on tarkoitettu käyttää E.ON osuus (34%) sähköstä?
Onko k.o. yhtiöllä sähkön käyttöä Suomessa ?
1.3 Sijainti ja maankäyttötarve
Kokonaismaantarve pitää selvemmin ilmaista, mieluummin kartalla, samoin kuin
tiet, johtolinjat, vesiväylät, laiturialueet, yms. Maakuntakaavassa ei ole mainintaa
ydinvoimaalueesta.
1.4 Hankkeen aikatauluarvio
Onko aikataulu realistinen? Aikatauluarvioon pitää lisätä myös kahden laitoksen
vaatima pidempi valmistumisaikataulu. Voiko tällä vaihtoehdolla mitenkään väittää
että 2018 hanke olisi valmis?
1.5 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apulaisoikeusasiamies ei tutkinut Pro Hanhikiven kantelua

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei tutkinut Pro Hanhijoki ry:n kantelua, joka koski ydinvoimalahankkeen valmisteluun liittyneitä asioita. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan Pyhäjoen kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanjohtajan toiminnassa ei ole ilmennyt lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Pro Hanhikivi on valittanut kahdesta Pyhäjoen kunnanvaltuuston päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Toinen koskee 52 hehtaarin suuruisen maa-alueen vuokrausta Fennovoima Oy:lle ja toinen kaavoituksen käynnistämistä Hanhikiven alueella.

http://www.adressit.com/kuttura-repojoki-tiehanke

Ylös


               K U T S U   K E V Ä T K O K O U K S E E N!

Luonnonsuojelupiirin kevätkokous pidetään lauantaina 5.4.2008. Tällä
kertaa kokoonnumme Hailuotoon. Varsinainen kokouspaikka on ravintola
Ailasto, jossa tapaamme klo 13 ja nautimme alkajaisiksi maukkaan
gulassikeiton.
Katso tästä !!!
Sen jälkeen saaren tuntija Eino Merilä kertoo hailuotolaisesta
elämänmenosta, havaintoja luonnosta ja sen muuttumisesta ajan kuluessa
ja ihmisen toimien seurauksena. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa
uusjaon valmistuminen ja jälleen kerran virinnyt keskustelu kiinteästä
yhteydestä saaren ja mantereen välillä.
Kokousasiat käsittelemme ja päätämme lopuksi samalla kahvia ja muita
virvokkeita nauttien. Tilaisuus päättyy noin klo 16.
Perinteikäs ravintola Ailasto sijaitsee Ojakylässä noin 10 kilometrin
päässä lauttarannasta (Luodontie 798).
Mutta ennen Ailastoon kerääntymistäkin Hailuodossa on ohjelmaa tarjolla.
Luoto-talo Marjaniemessä on 3.3. lähtien auki joka päivä klo 8-17. Jos
haluaa tutustua Metsähallituksen taloon pystyttämään
meriluontonäyttelyyn, kannattaa lähteä liikkeelle jo aamusta ja käydä
ensin Marjaniemessä. Sen jälkeen ennen Ailastoon saapumista voi vielä
pysähtyä Kirkkosalmen lintutornilla. Lintutornihan sijaitsee
keskustaajaman tienoilla Viinikanlahdentien varressa (käänny päätieltä
kylän kohdalla etelään ja aja noin 1.5 km). Piirin ja
paikallisyhdistyksen porukkaa on lintutornilla ennen kokousta noin klo
11 alkaen.
Lautta-aikataulu on aamusta seuraavanlainen: Oulunsalosta 7.30, 8.30,
10.00, 11.00 ja 12.00. Loppupäivästä Hailuodosta mantereelle lautta
lähtee klo 15.00, 16.30, 17.30, 19.00 . . .

Olette lämpimästi tervetulleita! Virallisilla edustajilla on valtakirja
  muassaan, mutta isommallakin joukolla voi tulla paikalle. Samalla on
  tilaisuus tutustua luonnonsuojelupiirin toimintaan ja porukkaan sekä
               hailuotolaiseen luontoon ja kulttuuriin...

Oulussa 17.3.2008
         luonnonsuojelupiirin hallituksen puolesta Merja Ylönen

Kevätkokouksen 5.4.2008 ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus (piirin puheenjohtaja)
2. § Ääntenlaskijoiden valinta
3. § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja pöytäkirjantarkastajien
valinta
4. § Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. § Tarkastetaan edustajien valtakirjat
6. § Luonnonsuojelupiirin edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilien
ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
7. § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille
tilivelvollisille
8. § Edustajien valinta keskusjärjestön kokouksiin ja elimiin
9. § Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat
10. § Käsitellään jäsenten piirihallitukselle mahdollisesti esittämät
asiat
11. § Päätetään Sll:n kokoukselle esittämistä asioista
12. § Päätetään Sll:lle tehtävistä kokouksen esityksistä
13. § Muut mahdolliset ja kokouskutsussa mainitut asiat
14. § Kokouksen päättäminen.Ylös
Katso asiaa Tuulivoimasta:   http://www.kaleva.fi/plus/juttu693728_page0.htm

17.11.2207  Lauantaina on Piirin syyskokous Kalajoella.
07.11.2007 klo 18:00 Hallituksen kokous;