Download Putty  Book album ”An artist from Finland”

  By Oma Orell

  20 X21 cm koko

   Hardcover, kova kansi

   In English and in Finnish, Englanniksi Suomeksi

   80 pages, sivuja,

   64 illustrations, kuvia

   ISBN 952-91-6122-0

   Raahe, Finland, 2004

   Kirjan materiaali on parasta laatua (lumiart)

 

Kirjassa kulttuurihenkilöiden kannanottoja. Taiteeseen. hinta 25 e, ei postikuluja

 

Eräänä päivänä hän otti yhteyttä. Seuraavaksi hän matkusti luokseni. Hän oli päättänyt saada Suomen kansalaisuuden.

Hän nousi reippaasti rappusia ylös minua kohti. Katseemme kohtasivat. Näin hänen herkkyytensä. Aavistin hänen pelkonsa.

Virastot ja konsulaatit olivat hänelle tuttuja paikkoja, byrokratia ja virkamiehistö yhtä arvaamatonta kaikkialla. Se pakotti etsimään tukea.

Kahta naista oli hankalampi vastustaa, ajattelimme molemmat. Ja totta, tulimme vain kerran narutetuksi.Päälle päätteeksi nauroimme vapautuneina.

Hänestä tuli Suomen kansalainen. Taiteilija Oma Orell Kalajoelta. Tie taiteen keskiöön Pariisin Mont Martrelle oli nyt auki. Mutta byrokratia petti aikanaan sielläkin. Paluu Suomeen ja Kalajoelle oli selvä.

Hän tutkii elämää ja ympäristöään avarin, joskus veitikkamaisin silmin ja maalaa venäläistä  temperamenttia taitavasti pohjalaiseen maisemaan. Hän ilottelee kokemuksillaan ja levittää  ympärilleen valoa.

Hän on taiteilija Oma Orell.

 

Tytti Isohookana-Asunmaa:

kansanedustaja, valtiotieteen tohtori, Euroopan neuvoston kulttuurikomitean jäsen,

                                                                                              entinen kulttuuriministeri.

 

Oma Orellin öljy- ja akvarellitekniikka on erinomaista, hänen pastellitekniikkansa  - usein guassilla täydennettynä – parhaimmillaan suorastaan loistokasta. Hänen ominta  alaansa ovat moni-ilmeiset, valoa herkästi heijastavat maisemat ja niihin sijoittuvat ihmiset.  Tyylikkäät asetelmat kertovat erinomaisesta kyvystä ilmentää materiaalien olemusta.

 

Tuure Holopainen

Filosofian maisteri, kirjallisuus-taidekriitikko,

Pohjois- Pohjanmaan liiton kulttuurijohtajaa.

 

 

 

Toivomus ystäville

 

Huudahdelkaamme, toisiamme ihastelkaamme

Mahtipontisia sanoja ei tarvitse karttaa.

 

Esittäkäämme kohteliaisuuksia toisillemme ---
Nehän ovat kaikki rakkauden onnenhetkiä.

 

Muretikaamme ja itkekäämme avoimesti:

Milloin yhdessä, milloin erikseen ja milloin vuoronperään.

 

Älkäämme välittäkö ilkeistä puheista,

Sillä haikeus on aina rakkauden naapurina.

 

Ymmärtäkäämme toisamme puolesta saanasta,

Jottemme -- kerran erehdyttyämme --erehtyisi uudestaan.

 

Eläkäämme antaen kaikessa toisillemme myöten,

Varsinkin, koska elämä on niin lyhyt.

 

                                                         Bulat Okudzava

 

One day she got in touch with me. The next she came to me. She had decided to get the Finnish nationality.

Vivaciously she arose the stairs towards me. Our eyes came across. I saw her sensitiveness. I anticipated her fear.

Offices and consulates were too familiar to her, bureaucracy and its servants as unpredictable here as everywhere. She was forced to seek for support.

It is tougher to resist two women, we thought. And true, only once were we fooled. - With a big laugh afterwards.

She got the Finnish nationality. An Artist Oma Orell from Kalajoki. The road to Mont Mantre Paris, center of art was open. But bureaucracy blocked the way once again. Return to Finland and to Kalajoki became evident.

She explores life and its surroundings with open, sometimes playful eyes, skilfully painting the Russian temperament into Northern landscape. She rejoices with her experiences and lights up the environment.

She is an artist Oma Orell.

 

Tytti Isohookana-Asunmaa:

 

 

 

Oma Orell’s watercolour and oil techniques are excellent, her pastel technique – often with added  gouache – is, at its best, positively splendid. She is multiexpressing, blending gently light-reflecting landscapes and people. Elegant arrangements tell about her excellent ability to express the essence of materials.

Tuure Holopainen

Master of Philosophy

Art and Literature Critic

Cultural Leader of Northern Ostrobothnia

 

 

Wish to friends.

 

 Let's exclaim, and admire each other

it is not necessary to be afraid of

              grand eloquet words.

Let's give each other compliments –

They are love’s happy moments.

 

Let's grieve and cry openly,

 together, inidividually, and alternately.

We shall not heed malicious words

 as sadness is always apart and parcel of love.

 

Let's understand each other from a half-word

That, having been mistaken once, we will not be

                         mistaken again.

Let's live, indulging each other

Especiallye because life is so short .

 

                                                                         Bulat Okudzava