Putty Win7 DownloadOma Orell

 

Oma Orell föddes miljon- staden Perm i Ryssland. Hemlandets kultur var en utmaning för ett skol- barn. Perms gallerier och museer utnyttjades i grundutbildningen och redan vid två års ålder påbörjades lärarledd utbildning. Oma hade sin första utställning som 12-åring och konstintresset förde henne till konst- skolan i Perm. 

  Oma Orell har alltid beundrat "vandrarnas" realism vars företrädare var bl.a. Ilja Repin och Gustave Courbet.
Omas vandring började år 1986 när hon kom till St. Petersburg under perestrojkan.Där fick Oma sin utbild- ning av dom bästa lärarna genom D.A. Shuvalov,V.G.Vlasov, E.I.Troitski,R.P. Kuriljak,V.S.kucharovski, V.N.Petrov, N.A.Chagalidze och A.P.Zaitsev.De fyra års studierna i St.Petersburg bekostade Oma Genom att måla port- rätt. Hundratals utländska turister kommer ihåg henne Antalet porträtt som hon gjorde i St. Petersburg var över 3000.
   Oma Orell behärskar abstrakt som realistisk bildstil lika bra och hennes motivkällor är oändliga. Detta beror på det ryska konstarvet och dess värde- ringar som i sin tur bygger på i synner- het de tyska och franska konstupp- fattningarna.
Sammankopplingen mellan den ryska och den mellan- europeiska konsten är fortfarande levande och intim.
 
Oma bor numera i Finland. Hon har fått utmärkelser från Finska kultur- rådet under år 1993 och 1995.

---

   "Livet är Guds gåva" säger Bibeln. I alla mina verk vill jag framhäva värme och glädje. Jag hoppas att mina verk ger betraktaren ett skimmer av lycka och livslust - ljus.
   Alla längtar efter solljus eftersom det betyder liv. Predikaren (11:7) säger "Och ljuset är ljuvligt, och det är gott för ögonen att få se solen." Hur kan man förmedla solsken? Naturen är mycket mäktigare än min pensel och mina färger. Kan jag genom mina målningar förmedla mitt budskap till folk att livet är värt att leva trots allt?
  Predikaren (8:15) säger "Så prisade jag då glädjen och fann, att intet är bättre för människan under solen, än att hon äter och dricker och är glad, så att detta får följa henne vid hennes möda under de livsdagar som Gud giver henne under solen."
  Jag kommer aldrig att tröttna på att beundra verk med innehåll av levande liv, värme och harmoni. Jag tror ändå inte att någon kan besegra naturen som artist;dess kreativitet, styrka, storm och sol.
 
Sådan är min väg. Jag arbetar så att det är lätt att förstå om min målning är ett porträtt eller en landskapsskildring. Jag tycker att en bok är en bok och en bild är en bild. Jag vill inte göra symbo- listisk konst.Om man önskar att ta del av kloka idéer finner man dem i littera- turen. Jag tror att bilden alltid är den första signalen; den andra är ordet.

Oma Orell.