Ilmakuva louhimosta
Ympäristörikos on tapahtunut jo 80-luvulla, mutta poliisi estää rikostutkimukset valehtelemalla, että louhimolla on luvat, joita ei ole olemassakaan.
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virkamies on käynyt paikalla ja nähnyt tapahtuneen tuhon, ja hän on kirjoittanut perättömät asiakirjat puoltamaan louhostoimintaa. Monttu on lupaehtojen vastaisesti louhittu jo 80-luvulla ja vesi on vallannut montun vuonna -91, mutta kyseinen virkamies kirjasi vuonna 2000, että montun kohdalta pitäisi kasata maamassat, kun aletaan louhimaan, ja sitä ennen monttuun ei saa päästää vettä. Monttua ei siis virkamiehen mukaan ole olemassa.
Räjähdysainelain mukaan louhimo on asutulla alueella. Asutulla alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 metrin etäisyydelle asutuksesta, rakennuksesta tai paikasta, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee.

Sulje ikkuna