Jätekivi Jätekivi
Jätekivi on sijoitettu 4-5 hehtaarin alueelle louhosmontun ympärille ja asutuksen välittömään läheisyyteen.
Myös tältä osin lupaehto rikottuna. Valvova viranomainen todisti oikeudessa, että lupaehtojen noudattaminen
olisi tehnyt louhinnan mahdottomaksi. Hän myönsi kivikasojen olevan vaarallisia ja niiden voivan myös sortua.
Valvontapöytäkirjaan hän merkkasi lupamääräyksien olevan kunnossa. Poliisi piiloutui valvontapöytäkirjan
taakse, eikä suostunut puuttumaan ympäristörikokseen.
EU-tuomioistuimen mukaan kivet ovat teollisuusjätettä, josta olisi pitänyt laatia jätehuoltosuunnitelma.
Kysymyksessä on siis laiton teollisuusjätteen kaatopaikka.
Ympäristölain mukaan jätekivet tarvitsevat myös pelastautumissuunnitelman, koska kivikasoissa
on myös räjähdysaineita. Kasoista on löydetty kerrallaan jopa 11 kiloa käyttämätöntä räjähdysainetta.

Sulje ikkuna