Luiskaus
Maa-aineslain mukainen pakollinen lupamääräys = ottamissuunnitelma, on rikottu alueella lupaehtojen vastaisesti jo 80-luvulla. Tätä eivät poliisi eikä ympäristökeskus näe silmissään. Luiskauksen korkeuserojen tulisi lain ja lupaehtojen mukaan olla 1,2 metriä, mutta tällä montulla on noin 20 metrin pystysuora seinämä.

Sulje ikkuna